LINKS naar Orthodox theologische artikelen in het NEDERLANDS

EEN KERK IS EEN PARADIJS OP AARDE
Metropoliet CHRISTODOULOS van Demetria
Een kerk is een paradijs op aarde.

VERGEVING
Kallistos Ware

HET CONCILIE VAN NICEA(325)
Liuwe H Westra

DE ZEVEN OECUMENISCHE CONCILIES
Metropoliet Athenagoras

DE ICCON VAN HEMELVAART
Paul Evdokimov

TEKSTEN VAN KERKVADERS OVER DE EUCHARISTIE

DE OPVOLGING VAN PETRUS
Olivier Clément

MARTELAARSCHAP EN VERRIJZENIS
Olivier Clément

HET KRUIS IN DE ORTHODOXE THEOLOGIE
Auteur onbekend

OVER DE HEILIGE ICONEN
Gregorios Palamas

VEERTIGDAGENTIJD IN DE VROEGE KERK
Hans van Loon

AAN DE VOORAVOND VAN DE VASTENPERIODE
Auteur onbekend

DE PAROCHIE
Uit Exapla – Uitg. Tertios – Katerini – Griekenland

CHRISTUS DEEL 1
Irenaeos van Lyon

CHRISTUS DEEL 2
Irenaeos van Lyon

CHRISTUS DEEL 3
Irenaeos van Lyon

KERK IN DIALOOG
Papathomas

ORTHODOX ZIJN IN DE WESTERSE WERELD
Vader Boris BOBRINSKOY

BIDDEN IN DE VROEGE KERK
auteur onbekend

BEZETENEN DER GARASENEN

HET LEVEN IN CHRISTUS
Vader John. S. Romanides

OVER TWIJFELS IN VERBAND MET GELOOF
Metropoliet Anthony van Sourorh

COMMENTAAR OP DE GELOOFSBELIJDENIS DEEL 1
Vlademir Lossky en bisschop Pierre L’Huiller

COMMENTAAR OP DE GELOOFSBELIJDENIS DEEL 2
Vlademir Lossky en bisschop Pierre L’Huiller

COMMENTAAR OP DE GELOOFSBELIJDENIS DEEL 3
Vlademir Lossky en bisschop Pierre L’Huiller

COMMENTAAR OP DE GELOOFSBELIJDENIS DEEL 4(slot)
Vlademir Lossky en bisschop Pierre L’Huiller

OVER DE SACRAMENTEN DEEL 1
Kallistos Ware

OVER DE SACRAMENTEN DEEL 2
Kallistos Ware

IKOON GESCHIEDENIS
Kees van Veen

Van de aarde naar de Hemel : de terugkeer tot God.De kracht van de “gedachte”
Vader Païsios

DE KATHOLICITEIT VAN DE KERK
Door Jean Gueit.

DE WOESTIJNVADERS EN DE STILTE
Bron Charles van Leeuwen

THEMATISCHE ICONEN
Uit : de rijkdom van ikonen
Door Ingrid Zoetmulder

WAT BETEKENT HET CHRISTEN TE ZIJN VOLGENS ST.PAULUS
Vertaling uit het Engels door Andreas Wilts)

BIECHT EN COMMUNIE
Vader Alexander Schmemann

KINDEREN INWIJDEN TOT HET GEBED
Door : Olga VICTOROFF

DE FILIOQUE KWESTIE
Encyclopedie RKK NL

HET SPIRITUELE LEVEN
Door Archimandriet Placide Deseille

DOOPSEL IN DE ORTHODOXE KERK
Auteur onbekend

DE BYZANTIJNSE RITUS
Een ikoon van de hemel
Hanno Uittenbogaard p.f

OVER HET KENNEN VAN GOD
Kris Biesbroeck

CANON VAN HET NIEUWE TESTAMENT
Koen Brinkman

GELOOFSBELIJDENISSEN
door Liuwe H. Westr
a

HET LEGE GRAF
Olivier Clément

DE TRINITEITSLEER VAN DE CAPADOCISCH VADERS
Alco Meesters (Tilburg school of cath.Theologie)

HEER,LEER ONS BIDDEN
André Louf

OVER DE TWIJFEL IN VERBAND MET HET GELOOF
Metropoliet Anthony van Sourozh

DE ZES EERSTE OECUMENISCHE CONCILIES
auteur onbekend

OECUMENE EN SPIRITUALITEIT
Vassiliki Rydén

HET CONCILIE VAN NICEA
door Liuwe H. Westra

DE OPKOMST VAN HET RUSSISCHE HESYCHASME
Nil Sorsky

DIOGNETUS BRIEF :Leren van
christenen uit 2e eeuw- anoniem

DE WERELD ALS LEVENDE ICOON
bron : Ignis

DE DIDACHè
Overlevering en tekstgetuigen

DE OUDE KERKVADERS : EEN OVERZICHT
Paulus, Jozef-Barnabas

GELOOF IN DE HEILIGE GEEST
Prof. Dr. Leon Zander

DE TWEEDE KOMST VAN DE HEER
Archiemandriet Zenon

DE MOEDER GODS IN DE ORTHODOXE THEOLOGIE en GEESTELIJK LEVEN
Kallistos Ware

DE ONTSLAPING VAN DE MOEDER GODS

HEILIGEN OP ICONEN
de rijkdom der iconen, Ingrid Zoetmulder

ACTA VAN DE MARTELAREN VAN SCILI
uit Apowiki

DE BRIEF AAN DIOGNETUS

IRENAEUS VAN LYON :HET BEGIN VAN DE THEOLOGIE

OVER DE KERKVADERS
uit Apowiki

TEOPHILUS VAN ANTIOCHIE : Verdediger van de scheppigsleer
bron : Apowiki

HEMELSE KONING
overpeinzingen over de reinheid van het hart – Jim Forest

GOD GEEFT HET GEBED AAN HEN DIE BIDDEN

TECHNIEK VOOR HET SCHILDEREN VAN ICONEN
Uit : de rijkdom van ikonen door Ingrid Zoetmulder

MANDILION
iconen.nl

HET OPNIEUW VINDEN VAN EEN SPIRITUELE BLIK OP DE MENS EN DE SCHEPPING
Patriarch Bartholomeus

CANONISCHE DISCIPLINE VAN DE ORTHODOXE KERK
Vader André Borelli

GEBRUIK VAN ICONEN
Drs.Ingrid Zoetmulder

ICOON EN DOGMA
Ernst Benz : De oosters orthodoxe kerk

HET TRIODIUM VAN DE GROTE VASTEN

DE FEESTICOON VAN KERSTMIS

DE HEILIGE GEEST IN HET LEVEN VAN DE KERK
(Uit CONTACTS, nr 55, III-1966)

HET EVANGELIE VERKONDIGEN AAN DE WERELD VAN VANDAAG
Door Archimandriet Symeon (Cossec)

NAAR EEN NIEUW TIJDPERK VAN DE ORTHODOXE THEOLOGIE ?
Door Pater Hervé LEGRAND o.p

ICOON EN DE LITURGIE
Paul evdokimov : L’art de l’icone : theologie de la beauté, p 151-152

EEN SPIRITUELE BLIK HERVINDEN OP MENS EN SCHEPPING
Patriarch Bartholomeüs

OUD TESTAMENTISCHE TRINITEIT (icoon)
Van Andreï Roeblov – ca.1412

HET WOORD VAN GOD IN DE LITURGIE
Vader Michel Evdokimov

HET HEILIGE
Paul Evdokimov

ALS GIJ IN DE WOESTIJN NIET VAN DORST WILT OMKOMEN,LAAF U DAN AAN DE LIEFDE
Augustinus

DE PAROCHIE ALS EUCHARISTISCH GEMEENSCHAP
Jean Jaques LAHAM

AANTEKENINGEN BIJ DE SPIRITUALITEIT VAN DE ICCON
door Olivier Clément

DE ORTHODOXE KERK TEGENOVER DE UITDAGINGEN
VAN VERNIEUWING EN HERVORMING
Pantelis Kalaïtzidis

DE VROUW IN DE KERK
Antoine van Bruane

Antonios de Grote
Mariëlle De Bom Van Driessche

HET HART CENTRUM VAN ONS SPIRITUEEL LEVEN
Ignace Peckstadt

HET LICHT IN DE ICOON
Door Vader Georges Drobot

LEVEN EN BIDDEN ALS CHRISTENEN IN DE WERELD VAN VANDAAG
Cyrille Argenti

DE ORTHODOXE KERK EN DE SECULARISATIE
Prof.Hdr.Archim.Grigorios D.PAPATHOMAS

DE ICOON VAN DE OPWEKKING VAN LAZARUS
bron : onbekend

DE WEG
(Uittreksel van de spirituele schat door de heilige Tikhon van Zadonsk)

DE WEG NAAR HET GELUK
DE HEILIGE NECTARIOS VAN AEGINA

ONGEWOON EN NOCHTANS VERTROUWD : mijn weg naar de orthodoxie (deel 1)
Kallistos Ware

ONGEWOON EN NOCHTANS VERTROUWD : mijn weg naar de orthodoxie (deel 2)
Kallistos Ware

BLOEMLEZING : discours 58
Iszaak de Syriër

BLOEMLEZING UIT ISAAK DE SYRIER

GODS AANWEZIGHEID ERVAREN
Vader Ignace Peckstadt

HOOFDGEDACHTE VAN DE LITURGIE DER ICONENWIJDING
Uit : Ernst Benz : De Oosters orthodoxe kerk, Aula boeken pp. 18-20

DE ONTHECHTING VAN DE MATERIELE GOEDEREN
Heilige Antonios de Grote

DE PAROCHIE ALS EUCHARISTISCHE GEMEENSCHAP
Door Jean -Jacques Laham

PERSOONLIJK PINKSTEREN : CHRISTIFICERING VAN DE GELOVIGEN
Vader Cyrille Argenti

DE CHRISTEN TEGENOVER DE UITDAGINGEN VAN DE EEUW
Metropoliet Ephrem van Tripoli

DE ORTHODOXE KERK IN OOST EUROPA IN DE 20e EEUW
Door metropoliet KALLISTOS Ware

HET BEELD EN DE GELIJKENIS VAN GOD IN DE MENS
(Ascetisch essai van de heilige bisschop Ignace Briantchaninov)

DE ERVARING VAN DE HEILIGE GEEST IN DE ORTHODOXE KERK
Door Elisabeth Behr Sigel

HET BEROUW
Door de Heilige Silouan de Athoniet

WAAROM LATEN DE ORTHODOXEN OLIELAMPJES BRANDEN ?
Tekst van Diaken georges Geka

VERBAZINGWEKKEND MODERN
Joh.Chrysostomos

DE WAARDE VAN HET SACRAMENT VAN DE BIECHT
+Archimandriet Damien ZAFIRIS

HET BEELD EN DE GELIJKENIS VAN GOD IN DE MENS
(Ascetisch essai van de heilige bisschop Ignace Briantchaninov)

DE GEESTELIJKE STRIJD VOOR DE ééNHEID VAN DE KERK
(metropoliet Georges (Khodr)

DE EENHEID ALS ROEPING, BEKERING EN ZENDING
Oecumenisch Patriarch Bartholomeüs Ie

HOE GETUIGEN VAN CHRISTUS IN EEN WERELD DIE NIET GELOOFT
Archimandriet Job Getcha

OVER DE INNERLIJKE VREDE
Door Vader Victor

OVER DE HEiLIGE COMMUNIE BINNEN DE ORTHODOXE KERK
Kris Biesbroeck

DE LITURGIE EN HET LEVEN
Door Vader Cyrille Argentie

DE PATRISTIEKE FUNDERING VAN DE SACRAMENTEN VAN DE KERK
Metropoliet Kallistos Ware

WELKE SPIRITUALITEIT VOOR DE JONGEREN VAN VANDAAG
Door vader Cyrille Argenti

WIJ MOETEN DOOR ONZE DADEN BEWIJZEN DAT WIJ EEN ONVERDEELDE KERK ZIJN
Metropoliet Jean (Zizioulas)

Kaarsen en hun symboliek
Prof.Aleksei I. Georgievsky

ICOON VAN DE MOEDER GODS VAN VLADIMIR
Kerkwinkel koinonia met toestemming

DE ICOON VAN DE OPWEKKING VAN LAZARUS
Uit : Paul Evdokimos : L’art de l’icone – theologie de la beauté

ICOON VAN JOHANNES DE DOPER
Koinonia – met toestemming

EENHEID IN LIEFDE (deel 1)
Augustinus

EENHEID IN LIEFDE (deel 2)
Augustinus

HEILIGE RUIMTE
Paul Evdokimov

EUCHARISTIE EN BEVRIJDING
Metropoliet Georges (Khodr)

DE ICOON EN DE LITURGIE
Paul Evdokimov

HET BIJBELS FUNDAMENT VAN DE ICOON
Paul Evdokimov

OUD TESTAMENTISCHE DRIE – EENHEID (Icoon)
De duitse tekst is van Gerhard Jan Rötting

DE HEILIGE RUIMTE
Paul Evdokimov

DE OVERGANG VAN TEKENS NAAR SYMBOLEN
Paul Evdokimov

GOD EN MENS (DEEL 1)
Kallistos Ware

GOD EN MENS (DEEL 2 )
Kallistos ware

GOD EN MENS (DEEL 3) JEZUS CHRISTUS
Kallistos ware

GOD EN MENS (DEEL 4 ) SLOT : DE HEILIGE GEEST
Kallistos Ware

ENKELE LITURGISCHE BIJZONDERHEDEN BIJ DE GRIEKEN
EN DE RUSSEN EN HUN BETEKENIS
Aartsbisschop Basile Krivochène

HET SACRAMENT VAN BEROUW EN BIECHT
Pastorale bijeenkomst over dit thema te Parijs

KLEIN SPIRITUEEL COMPAS VOOR ONZE TIJD
Een boek van Olivier Clément

EUCHARISTISCHE GASTVRIJHEID
Vader Nicolas Lossky

Ascetische overweging
Isaak de Syriër

OVER DE HEILIGE ICONEN
Gregorios Palamas

GODDELIJKE LITURGIE VAN DE HEILIGE JOHANNES CHRYSOSTOMOS IN HET NEDERLANDS

OLIVIER CLEMENT : EEN GROOT ORTHODOX THEOLOOG
Aartspriester Ignace Peckstadt

CANONISCHE DISCIPLINE IN DE ORTHODOXE KERK
Vader André Borrély

HET DOOPSEL : BETEKENIS EN RITEN
Door Vader André Borrély

DE VREEMDELING
Cyrill Argentie

HET WOORD VAN GOD IN HET LEVEN EN ZENDING VAN DE KERK
Door de Oecumenische Patriarch Bartholomeüs 1e

HYMNE AAN DE GODDELIJKE LIEFDE
DE HEILIGE NECTARIOS VAN AEGINA

HERVORMING EN ORTHODOXIE
Uit de “Kroniek van Chevetogne”, uitgave van de Stichting Sint Benedictus

DE KERK IN DE MODERNE WERELD
Een boek van Stavros Fotiou

DE PAROCHIE
Uit Exapla – Uitg. Tertios – Katerini – Griekenland

DE KERK
Ireneos van Lyon

OUDTESTAMENTISCHE DRIE-EENHEID
Andrei Roeblov

OVER DOOD EN VERRIJZENIS
Kallistos Ware

DE HEILIGE VADERS VOLGEND
Georges Florovsky en de Patristieke Traditie

GEORIENTEERD NAAR DE BRON, GEKEERD NAAR DE WERELD
Vader Boris Bobrinskoy

SPIRITUELE RAADGEVINGEN VAN DE HEILIGE SERAPHIM VAN SAROV

DE OOSTERS ORTHODOXE KERKEN
Informatie over de Orthodoxe kerk voor beginners en scholieren
Bron : Scholieren com

DE ORTHODOXE KERK IN EUROPA

WAAROM DE GODDELIJKE LITURGIE
Vader Ignace Peckstadt

DE IKOON VAN PINKSTEREN

DE INBRENG VAN DE WESTERSE ORTHODOXE THEOLOGIE
(Zizioulas Metropoliet)

HET EVANGELIE VERKONDIGEN AAN DE WERELD VAN VANDAAG
Door Archimandriet Symeon (Cossec)

PINKSTEREN (ARTIKEL)
Vader Bernard Peckstadt

DE INWIJDING VAN EEN KERK
Auteur onbekend

BETEKENIS VAN DE HEMELVAART VAN CHRISTUS
Vader Dominique Verbeke

OVER DE INNERLIJKE VREDE
(Vader Victor)

DE KERK ALS HET LICHAAM VAN CHRISTUS
auteur onbekend

NU WIJ CHRISTUDS’ OPSTANDING AANSCHOUWD HEBBEN
Vader Dominique Verbeke

TWEE ASPECTEN VAN DE KERK
uit : essai sur la théologie mystique
de l’éd’Orient’ Vladimir Lossky – hst. IX – pp. 171

BEGIN VAN HET SPIRITUELE LEVEN :ALLES VAN GOD VERWACHTEN
Door hiëromonnik Elie

HET VIEREN VAN DE ZONDAG
Kris Biesbroeck

HET JEZUSGEBED
Een monnik van de oosterse Kerk

DE HEILIGE JOZEF
Vader René Parijs

DE MENS , IKOON VAN GOD
Vader Job Getcha

OVER DE HEILIGE COMMUNIE
Johannes van Krohnstadt

DE ONTWIKKELING VAN DE ANAFORA IN DE OOSTERSE LITURGIE
Kris Biesbroeck

DE LA MORT ET DE LA RÉSURRECTION (Frans artikel)
Kallistos Ware

BEGIN VAN HET SPIRITUELE LEVEN :ALLES VAN GOD VERWACHTEN
Door hiëromonnik Eli

Instructies van de heilige Antonios de Grote

Sodrony van Esses
Geestelijk Vaderschap

A. Schmemann :
Geestelijken en leken in de Orthodoxoe kerk

Vladimir Lossky
Essenties en Energieën

Enkele Orthodoxe opvattingen en hun bijbelse fundering

Heilige Sophrony :
Monnik voor de wereld

Behr Sigel :
Beschouwingen over de iconostase

WIE WAREN DE WOESTIJNVADERS ?

Skete van de heilige Anna (Athos)

Orthodoxen
Texten van de Orthodoxe Kerk

De Sacrale ruimte in de Orthodoxe Kerk

Geschiedenis van de Oosters-orthodoxe Kerk – History of the Eastern Orthodox Church –

Johannes Chrysostomos : enkele woorden over de Vasten

Kallistos Ware : het eiland aan de overkant….

Orthodox lexicon

Georges Florofsky : dood en verlossing

De weg van
OLIVIER CLEMENT

Vader Boris Bobrinskoy
De beeldenstrijd in de orthodoxe Kerk -een overzicht-

Sophrony van Essex : Het spirituele vaderschap Notas van een athonitische spirituele Vader

Zoeken we Christus?
door de ,heilige Johannes van Krohnstadt

GESCHIEDENIS VAN DE ORTHODOXE KERK

Boris Bobrinskoy :De strijd om de afbeeldingen (iconen)

Evdokimov : De icoon van Hemelvaart : uitgelegd

Over de paradoxale vrijheid van Armoede zoals onderwezen door St. John Chrysostom

De icoon van Hemelvaart : uitgelegd

Het diakonaat volgens Ignatius van Antiochië

Symeon de Nieuwe Theoloog: Het is een goede zaak om in Christus te geloven…..

Wat zijn de voorafgewijde Gaven ?

Uitleg van het Evangelie Johannes 17:1-13:De zondag van de vaders van het Eerste Oecumenisch Concilie
DOOR THEOFYLACT, AARTSBISSCHOP VAN OCHRID EN BULGARIJE

ARCHIMANDRIET ZACHARIAS meditatie over een gesprek met Vader Stephen Freeman

Moeder Gabriëlla : 400 Gezegden

Seraphim van Sarov : het interview met Motilov

Vader Lev Gillet : De gave van de vreugde

Berdiaev : Kwaad en vrijheid bij Dostojevsky

Silouan de Athoniet met vita : HET BEROUW

Sophrony van Essex Woorden van eeuwig leven…

De rijkdom van ikonen
The rich world of icons – door Ingrid Zoetmulder

120 wijze uitspraken van heilige Vaders…

De heilige schrift in de Orthodoxe Kerk

Sophrony : de laatste dagen van elder Sophrony

Sophrony van Essex : Mensen van onze tijd worden getroffen door een vreselijke ziekte …..

Nektarius van Aegina : geschriften

Heilige Sophrony van Essex : Het beoefenen van het Jezusgebed

video : Geef je geest niet over aan de gedachte

Serafim van Sarov : aforismen

Sohrony van Essex : Aforismen

Ouderling Sophrony – interview over St.Silouan de Athoniet – DEEL 1

ouderling Sophrony – interview over St.Silouan de Athoniet….. (deel 2)

Ouderling Sophrony – interview over St.Silouan de Athoniet – DEEL 3

Ouderling Sophrony – interview over St.Silouan de Athoniet – Deel 4

Wat kwam er eerst : De Kerk of de Bijbel ?

Archim.Zacharias Zacharou:Het mysterie van het hart van de mens

Patriarch Bartholomeus : over fanatisme..

Maximus de Confessor Citaten

Dionysius de Areopagiet: een gelovige onder de sceptici

Arch.Sophrony : Het is in deze wereld onmogelijk om aan verdrukking te ontkomen…

Mededogen voor dieren in de orthodoxe kerk (deel 1)

MEDEDOGEN VOOR DIEREN IN DE ORTHODOXE KERK (deel 2)