Links : Nederlandstalige Heiligenlevens

Països velichkorsky

Herman van Alask

Païsios van de Athos

Symeon de Styliet

Johannes Chrysostomos

Grootmartelares Caherina

Achmed heilige

Brigida ,heilige

Benedictus

Jacobus de Pers

Makarios abt van Unzia

Serefim van Sarov

Procopis grootmartelaar

Abraamios van Bulgarije

Jakobos borovitsji

Hilarion van Gaza woestijnvader

Gallus bisschop van Clermont

Makarios van un Unzia

Matrona van Thessalonika

Jacobos de broeder des Heren

Matrona van Constantinopel

Jacobus Zebedeus

Mattias apostel

Jacobos de eremiet

Isidoros van Rostov

Theofilos de Zwijger

Corona heilige

De heilige Makkabese broeders: Abimos, Antoninos, Gurios, Eleazar, Eusebonos, Achimos (Alimos) en Markellos, met hun moeder Solomone en hun leraar Eleazar

Markelos de rechtvaardige

Beda de eerbiedwaardige

Heilige zeven jongelingen van Efese

Adelbert van Praag

Theofanes de Getekende

Apostel Thomas

Andronikos en athanasia

Maria van Egypte

Ambrosius van Optina

Jesaja profeet

De 40 martelaten van Sebaste

Daniel de Belijder

Gregorios Palamas

Cunegunda heilige

Nahum profeet

Carileff

Stefanus

Joan maximovitsj aartsbisschop van van Francisco

Simeon dwaas in Christus

Filotheos monnik

Maglorius

Leodgar

Kyrianus en Justina

Ammon de Egyptenaar

Dionysios de aeropagiet

Theodoros Gavra Grootmartelaar

Remigius bisschop van Reims

Johannes Kukuzelis

Leodgar van Autun

Leontius van Jerusalem (6e eeuw)

Pafnutios van Borofsk

Gregorius van Tours 538 – 593/94

Pilaarheiligen

Stefanus bisschop van Rome

Ethelwold

Nikeforos de belijder

Origines

Macrina (de jongere)

Mozes de Profeet

Fridolin abt

Isaak de syriër (7e eeuw)

Paulos de simpele

Jozef van Volokolamsk

Theofanes de Belijder

Pachomius (ca. 292-348)

Brictius van Tours

Damascenos heilige

Victorianos

Radboud heilige

De drie heilige zusters Menodora, Metrodora en Nymfodora

Salvius van Albi

Justinus Martelaar

Gorgonia heilige

Damianos van de Athos

Boisil heilige

Petrus Damianus

Jozef Aartsvader

Johannes van Kronstadt

Odo abt van Cluny

heilige Zevinas (of Zebinas) en zijn leerlingen Polychronios, Mozes en Damianos

Alcuinus

Anastasios van Epirus

Kevin van Glendalough

Johannes van Damascus

Hilarius Paus van Rome

Eucherius van Lyon

Jeremias profeet

Johannes de Zwijger (Silentiarius)

Innocent van Alaska

Dunstan aartsbisschop van Canterbury

Pulcheria heilige

Markianos en zijn vrouw Pulcheria

Flavianos

Theodora van Alexandrië

Xenia van st Petersburg

Oswald , prins uit het heidense Noord Engeland

Oswin, koning van de Deirans in Northumbrie

Afra van Augsburg

papias van Hierapolis

Baradat heilige

Eudokia

Suitbertus, bisschop van de Friezen

Simplicius Paus van het Oude Romeplicius-paus-van-het-oude-rome-2/

Theodoros van Sykeon

Job eerste patriarch van Moscou

Chad heilige

Benedictus

Clotilde vrouw van Clovis

Marta en Maria

Elia de profeet

Dimitri Ioannowitsj Donskoi

Andreas van Kreta

Taïsia heilige

Konstantijn XI e

Flavianos Patriarch van Constantinopel

Gudula (Goedele)

Jozef de hymnenschrijver

Alexander Nevsky

Nikon heilige priester uit Napels martelaar

Nikon heilige van het Holenklooster in Kiev

Servatius van Tongeren- Maastricht

Ethelbert van Kent

Porfyrios

Notker de stammelaar

Zozima heilige

Perpetuus van Tours

Niketas abt van het Medikon-klooster aan de voet van de Olympos bij Bithinië)

Johannes de Zwijger (Silentarius)

Marcus van Arethusa (rond 361)

Wulfram, bisschop van Sens en Medemblik

Serapion de sindoniet

Grootmartelares Irene

Arsenios de Grote

Sigismond heilige Koning

Basilios van Ostrog

Leonides, de vader van Origines

Theodora en Didymos

Methodios

Maria van Egypte

Gregorios V, patriarch van Constantinopel

Aartsengel Gabriël

Alexander van Jerusalem

Erasmos van het holenklooster in Kiev

Symeon van Jerusalem

Virgilius van Arles

Gerasimos heilige

Reliek van de heilige Antonios de Grote in de kerk van Sint Trophimus in Arles

Sabbas van Servië

Monica de moeder van Augustinus

Alexis van Moscou

Makarios de grote

Polycarpus

Bessarion

De heilige drie hierarchen

De zeventig apostelen

Kyros en Joannes

Sulpicius severus

Sabas van Servië

Theodosius de Grote

Ambrosius van Milaan

Nil stolbenski

Nikolaas de wonderdoener

Cecilia heilige

Marcella heilige

Agnes heilige

Charalambos

Gregorius van Nyssa

Adelheid heilige

Genoveva van Parijs

Filippos,Metropoliet van Moscou (1507-)

Pelagia van Antiochië, maagd en martelares (8 oktober)

Gregorius de Theoloog

Maria Magdalena

Dositheos heilige

Filothea van Athene

Amandus Heilige

Bavo heilige

Efrfaim de Syriër

Cosmas en Damianos

Onufrios de Grote

Maximos de Belijder

Gregorius de Grote

Simeon de nieuwe theoloog

Paulus van Thebe

Ahmed the Calligrapher

DE HEILIGE AARTSENGEL GABRIEL en de apostel Jacobus

Antonios de Grote

Johannes Chrysostomos

Johannes Climacos

Polycarpus van Smyrna

De zeven kinderen van Efese

Eucherius van Lyon

Lupicinos abt van Condat

Sofronios van Jerusalem

Irenarchos en gezellen

Stefanos de Nieuwe

Christodoulos de Wonderdoener

Gallus kluizenaar

Eleutherius van Doornik

Meletios van Antiochie

Eucherius van Orleans

Irenarchos & zijn gezellen Martelaren te Sebaste

Stefanos de Nieuwe

Chrysanthus

Cyrillus van Alexandrië

Kyrillos VI pope

Simplicius paus van Rome

Drosis dochter van keizer Trajanus

Innokenti eerste bisschop van Irkoetsk

Hermogenes

Bernard van Montjoux

Petrus Damiani

Charalambos

Monica de moeder van Augustinus

Cy(rillus en Methodius

Lieven (Livinus) van Gent

Makarios van Moscou

Vaast van Atrecht

Blasius van Sebaste

Maximianos van Ravenna

Olivia heilige

Marcus de vaster

Arsenii van Twer

Dositheos heilige

CAESARIUS VAN ARLES

Symeon de Myronvloeiende

Jacobus van Saroug heiligenleven

Antonios de Grote heiligenleven

Gregorios Palamas heiligenleven

Onufrios de Grote – Woestijnvader heiligenleven

Pachomius de Grote

Jacobus van Saroug

Serafim van Sarov

Maria van Parijs : Christendom is Paasvreugde

Arsenius – Woestijnvader

Cyrillus van Jerusalem : over de doop

Johannes Climacos : ladder van Goddelijke beklimming

Gregoios Palamas, : Zijn leven

Porphyrios Kavsokalivites

Maria van Egypte : de rechtvaardige….

Nerses Snorhali : video en leven

Onufrios de Grote kluizenaar

Parasceva de Nieuwe

Abba Arsenius : woestijnvader

Spiridon : heilige

Athanasius de Grote

Over de paradoxale vrijheid van Armoede zoals onderwezen door St. John Chrysostom

Gabriel Urgebadze Confessor en dwaas in Christus

Policarpus : Zesentachtig jaar heb ik Christus gediend…

Eustatius martelaar

SERAFIM VAN SAROV : ZIJN LEVEN

Kosmas de Protos

Serapion de scholastic

Seraphim van Sarov : De rechtvaardige Wonderwerker

Nektarios van Aegina

Martelaarschap : Nieuwe-Martelaar Eugene Rodionov