Links : Citaten van Kerkvaders e.a. met vertaling


Pachomius de Grote :
nalatigheid…

Nicodemos the Hagiorite :
fouten maken

Pseudo- Dionysius the Areopagite :
God is not a facet….

Johannes Chrisostomos :
de heilige schriften

Vader Stephen Freeman :
over oordelen

Olivier Clement :
de Orthodoxe monastieke traditie

John Zizioulas :
Eucharistie

Basilios de Grote

Heilige Sophrony :
Vergeet deze woorden niet

Ambrosius van MIlaan :
het zekerste soort getuigenis

Maria van Parijs
De christen in geroepen om sociaal werk te doen

St.Cyril of Alexandria :
tegen armoede

heilige Paisios van de Athos :
De rechtvaardige Christen

Paul Evdokimov :
verander alles in een offer en hymne van glorie…

St.John of Damascus :
God is het geestelijk licht

Elder Philotheos Zervakos
Het onophoudelijk gebed

Ambrosius van MIlaan :
het zekerste soort getuigenis

Joh.Chrysostomos :
Over het gebed

Johannes van Karpathios :
vallen en opstaan

Abba Zozima :
Denk aan hen die u belachelijk hebben gemaakt

Alexander Schmemann :
liefde en haat..

Gregorius van Nyssa :
de zuiveren van hart

Païsios van de Athos :
zeg dank voor alles..

St.Sophrony Sakharov :
levens van heiligen…

Augustinus
Wat tegen de waarheid is

Georges Florofsky
De dood aan het kruis :

Gregorius van Nyssa :
de zuiveren van hart

Gregorius van Nyssa
Alle dingen die in de Vader zijn…

Joh.Chrysostomos :
Je zegt dat de armen niet werken….

Alexander Schmemann :
de schepping

St.Pope Kyrillos VI :
Heer zorg voor mij..

Basilius de Grote :
zeg niet dat dit bij toeval gebeurt

Alexandre Schmemann :
dood en opstanding

Joh.Chrysostomos
Vraag niets wereldlijks

John of Krohnstadt :
moeilijkheden bij het bidden

St.Diadochus :
de spirituele weg

Johannes Chrysostomos
Wil je christus lichaam eren

Gezegden van de woestijnvaders

Antonius de Grote
Het is absurd om dokters dankbaar te zijn

Silouan de Athoniet :
bidden voor anderen

Johannes Chrysostomos :
de poorten der hel

St.Chrysostomos :
over de doop van kinderen

Anthony Bloom :
De wil en het woord van God….

Augustinus :
gebed tot de Heilige Geest

Moeder Gavrilla :
Wat wil God dat ik doe ?

Augustinus :
als ik in talen van mensen en engelen spreek..

Joh.Chrysostomos :
vind jezus aan de deur van je hart..

Elder Cleopa
Het kruisteken

sergius van Radoneszh
Hecht geen waarde aan lof en eer in dit leven

Johannes Damascene :
denk aan de Vader als een bron van leven

Sergius van Radonezh foto
Hecht geen waarde aan lof en eer in dit leven

Cyrillus van Jerusalem:
over her Lichaam en bloed van Christus :

Elder Cleopa : het kruisteken

Sergius van Radonezh :
hecht geen waarde aan lof en eer in dit leven

Johannes Damascene :
denk aan de Vader als een bron van leven…

Theofan the Recluse :
als je naar de heilige Mysteriën gaat….

Heilige Sophrony :
Je mag zeker zijn …..

Gregorios van Nazianze :
discussie over theologie….

Isaak de Syriër :
God eist niet…..

Cyprianos van Carthago :
eensgezindheid

Sergius van Radonezh :
hecht geen waarde aan lof en eer in dit leven

Policarpus :
Laten we dan voortdurend volharden

Georges Florofsky
Het Christendom is …

Metropoliet Antony Bloom
Het woord nederigheid…..

Augustinus :
Als de heiligen zeggen -leid ons niet in bekoring…

Nektarios van Aegina :
zwijgen is het resultaat….

Irenaeus van Lyon :
Het lichaam van Christus ..

Athanasius de Grote
Christus’Verrijzenis

Johannes Chrysostomos :
de eucharistie…

Mère Gabrielle :
Apophtegmen (Overwegingen)

Advent : is altijd een tijd van wachten …

Chrysostomos :
De Vreugde van de vriendschap…

Joh.Chrysostomos :
O Heer mijn God (Gebed)

Augustinus
Liefde en vrede

De marteldood van stefanus

Augustinus
Liefde en vrede

Thalassios de Lybiër :
over liefde , zelfbeheersin
g

Abba Epiphanius the Wise :
de aanschaf van Christelijke boeken

Christus onze Verlosser is vandaag geboren

Gregorius van Nazianze : Christus is geboren…..

Ambrosius van Milaan :
Verheerlijk de Heer met mij..

Ambrosius :
Bent u de komende

Ignatius Brianchaninov :
Het behoud van de godsvrucht

Griekse homilie uit de 4e eeuw

Simeon de Nieuwe Theoloog :
Bezoek de zieken……

Efrem de Syriër :
wanneer u begint de H.Schrift te lezen…

Ignatius Brianchaninov :
Het behoud van de godsvrucht

Johannes Chrysostomos :
Het was niet aan een zilveren tafel…

Sofrony van Jeruzalem :
Hymne voor theofanie

Alexander Schmemann :
Als de Kerk, Kerk wil zijn

Ireneos :
Denken aan de dood

Ireneos :
Denken aan de dood

Anthony Bloom
Zwakheid is…

Houdt uw ogen gericht op
het kruis van Christus

Macarius van Egypte :
VFolharden in het gebed

Elder Thaddeus of Vitovnica: Omdat God overal aanwezig is…

Isaak de Syriër :Herinner u de val van de sterken…

Zacharias van Essex : De weg van de Heer…

Dostojevsky : Ik geloof als een kind…

Alexander Schmemann : Oosters orthodox

Ignatius van Antiochië : Ik ben de Tarwe van God…

De geest van de monniken

ORTHODOXE PERSPECTIEVEN OP YOGA

Bertrand Vergely : Montaigne zag zijn leven als een reis…

Jozef de Hesychast : “Over Liefde”

Moeder Gabriella : gezegden

Dostojevsky : Vermijd vooral leugen….

Nicodemos de Hagiorite : Net zoals jagers niet tevreden zijn met het vinden van een beest…

Chistos Yanaras : radicale bekering die tot verlossing leidt …..

Pacchomius de Grote : Jij ook mijn zoon…..

.Beda de eerbiedwaardige : Christus is de Morgenster…

Iconen van Hemelvaart

Augustinus : Verzorg je Lichaam

Maximos de Belijder : deugd bestaat terwille van de waarheid

Miraculeuze verhalen met St.Gabriël Urgebadze van Georgië

Porphyrius : Keer je geest voortdurend naar Hem toe…

Policarpus : Zesentachtig jaar heb ik Christus gediend…

Miraculeuze verhalen met St.Gabriël Urgebadze van Georgië

Maximos de Belijder : deugd bestaat terwille van de waarheid ….

Augustinus : 2 teksten

Iconen van Hemelvaart

Justinus Martelaar : Zorg ervoor dat u de woorden van de Heiland nooit versmaad…

St.Patrick : Christus zij met mij…

Metropoliet Kallistos Ware : Als men gered wil worden….

Uitleg van het Evangelie Johannes 17:1-13:De zondag van de vaders van het Eerste Oecumenisch Concilie DOOR THEOFYLACT, AARTSBISSCHOP VAN OCHRID EN BULGARIJE

Sofrony van Essex : Wanneer het leven vol problemen zit…

Johannes Chrysostomos : Wij die discipelen van Christus zijn……

Dostojevsky : als je gerespecteerd wilt worden door anderen….

Augustinus : verzorg uw lichaam…

Maximos de Belijder : deugd bestaat terwille van de waarheid ….

De icoon van Hemelvaart : uitgelegd

Gregorius van Nazianze : Aan de alles transczndente God

Augustinus : Daarom is gelukkig zijn niets anders…

Symeon de Nieuwe Theoloog: Het is een goede zaak om in Christus te geloven…..

Thomas Hopke : De 55 maxims voor het christelijk leven..

Augustinus : Kijk om je heen ; er zijn de hemel en de aarde…….

Olivier Clément : Citaten

Moeder Gabriëlla : Wie in het verleden leeft is als een dode man.

Archimandriet Zacharias Zacharou : Wie zich niet onderwerpt aan de kastijding van God……

Silouan de Athoniet : Ik vraag je om iets te proberen…

Petrus Chrysologus :Petrus sleepte het net aan land

Dorotheos van Gaza : Rancune is iets anders dan boosheid…

..Dorotheos van Gaza : omdat we onvoorzichtig worden over onze eigen fouten….

Bulgacov : Christus is opgestaan als een bruidegom…

Dostoevskij : Als je gerespecteerd wilt worden…

Macarius de Grote : Christenen moeten op alles gericht zijn….

Ireneos van Lyon : De Heer heeft ons een teken gegeven…

Antonius de Grote : Wanneer hij bad in zijn cel…

Anastasius van Antiochië: Hij is toch geen God van doden?….

Fyodor Dostoevsky : Hou van dieren….

Sofrony van Essex :Woorden van eeuwig leven

JOh.Chrysostomos : Laten we geen bittere rechters van anderen zijn….

Matthew the Poor : Zie ik sta aan de deur en klop…

Antonius de Grote : Wanneer hij bad in zijn cel…

Dumitru Staniloae : Nederigheid is het allerhoogste bewustzijn van het leven…

Alexander Schmemann : Het kind heeft noch gezag noch macht….

Sophrony van Essex : blijf in gebed…

Johannes Chrysostomos : Alleen God kan zonden vergeven…

Origines : Volg Mij !

Dostoevsky Fjodor : Oh ik weet het, ik ken dat hart….

St. John Maximovitch : Als God de Vader haar koos…

Joh.Chrysostomos : Het waren onze zwakheden die hij droeg…..

Symeon de nnieuwe Theoloog : Daarom moet een christen altijd denken….

Gebed voor genezing af te smeken..

Johannes Chrysostomos : Hij genas vele zieken….

H.Petrus Chrysologus : Het kind is niet dood maar slaapt..

Sophrony : Video : Beeld en gelijkenis van God…

Archimandriet Zacharias zachariou : Iemand die tien keer per dag steelt……

Fjodor Dostoevsky : De wereld zegt….

Thomas Merton : Het is waar, de vrijheid van mijn wil is een groot ding…

Alexander Schmemann : Het is vreemd dat men de kerkvaders….

Fyodor Dostoevsky : Dan zal Christus tegen ons zeggen…

Sophrony van Essex : Ieder van ons , op elk moment van ons leven…..

Isaak de Syriër : God laat beproevingen en tegenslag toe…..

Johannes Chrysostomos : De kerk is een ziekenhuis, geen rechtbank…

video : Geef je geest niet over aan de gedachte

Sophrony van Essex : De goddelijke liturgie is de manier waarop we God kennen…

Video : kruisteken, iconen en Tradities in de orthodoxe kerk

Heilige Sophrony : Over de realiteit van het zien van God

Silouan de Athoniet : Trots laat de ziel niet toe om op het pad van het geloof te gaan…

Heilige Sophrony : Wanneer het leven vol problemen zit….

Silouan de Athoniet : We moeten altijd onthouden….

Fjodor Dostoevsky : Hou van dieren….

Anthony Bloom : Het evangelie is een hard document

Clemens van Rome : Het oudste historisch getuigenis van het martelaarschap van Petrus en Paulus

Polycarpus : Ze nagelden Policarpus niet vast…..

Basilios de Grote : De aarde is van de Heer ……

.

.