Maximiliaan de Belijder : interpretatie van het Onze Vader

border Moeder Gods met kind

H. Maximilianus de Belijdenaar (ca 580-662)
monnik en theoloog
Interpretatie van het Onze Vader (Filokalia van de neptische vaderen)

maximus the confessor

Maximos confessor

De afdruk van Gods Koninkrijk worden

Er is gezegd: “Op wie rusten mijn ogen als niet op die mens die zachtmoedig en nederig van hart is en die beeft voor mijn woord?” (Jes 66,2 LXX) Hieruit blijkt duidelijk dat het Koninkrijk van God de Vader aan hen toebehoort die nederig van hart en zachtmoedig zijn. Er wordt immers gezegd: Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten” (Mat 5,5) …

Lees verder Maximiliaan de Belijder : interpretatie van het Onze Vader

4e zondag na Pasen – de lamme

border orthodox53256

“Van de lamme”

Vierde zondag na Pasen 

 

lamme

LEZINGEN
Apostellezing :
Handelingen 9,32-42 :

Petrus in Lydda en Joppe
Op een grote rondreis kwam Petrus ook bij de heiligen die in Lydda woonden. Hij trof daar een man aan die Eneas heette en al acht jaar op bed lag omdat hij verlamd was. Petrus zei tegen hem: ‘Eneas, Jezus Christus geneest je. Sta op en maak je bed op.’ En meteen stond hij op. Alle bewoners van Lydda en Saron zagen hem en bekeerden zich tot de Heer.

Lees verder 4e zondag na Pasen – de lamme

Joannes, Abt van Rila (Bulgarije)

border 2145

Johhn of rila

Heilige Joannes, abt van Rila

 

De heilige Joannes, abt van het klooster te Rila. Hij is de grote asceet van de Orthodoxe Kerk in Bulgarije‚ de patroon en leraar van de Bulgaarse natie. Hij werd in 876 geboren in de omgeving van het huidige Sofia. Gedreven door de liefde tot God verliet hij alles en vestigde zich in het bergachtige woestijngebied Rila. Daar leefde hij in het gezelschap der wilde dieren, hij leed honger en dorst, koude en hitte en naaktheid. ‘De blauwe hemel was zijn dak, de aarde zijn bed, het gras zijn voedsel’, zegt de oude levensbeschrijving.
Door het woeste dal van de Rila-rivier drong hij steeds dieper de ontoegankelijke bergen binnen, waar later het beroemde klooster gebouwd zou worden. Maar hij hield daar verblijf in een grot en wijdde zich geheel en al aan vasten en gebed.
Het duurde niet lang of men kwam hem bezoeken voor raad en hulp. Leerlingen wilden bij hem leven en bouwden cellen en een kerkje, dicht bij de grot van Joannes. Dit leven hield hij een halve eeuw vol, tot aan zijn dood in 946. Hij was toen 70 jaar oud. Zijn lichaam bleef bewaard als een kostbare schat. Velen vonden troost bij zijn graf in de vijf eeuwen van de Turkse overheersing, toen zovelen in het ongeluk werden gestort.

Uit : heiligen voor elke dag – orth.klooster Den Haag

Grote Vrijdag

border 543

GROTE VRIJDAG

Het lijden en sterven van  Jezus

Goede Vrijdag

Zet mij even stil bij Goede Vrijdag
Zet mij even stil op Golgotha
Eerlijk gezegd vind ik het moeilijk
Iemand die moest sterven in mijn plaats
Maar toch, toch wil ik me Uw lijden beseffen
Toch, toch
dank ik U dat U mij kwam redden! U liep de extra mijl
En stierf aan het kruis U ging door de hel
En ik mag naar huis U streed de zwaarste strijd En toch hield U stand
Mijn leven ligt
bevrijd
In Uw doorboorde hand Kom me tegemoet Heer in mijn denken
Kom me tegemoet in
al mijn trots
Ik red het liefst mezelf
En daarom denk ik dat Uw dood vaak met mijn leven botst
Maar toch, toch wil ik
me Uw lijden beseffen
Toch, toch dank ik U dat U mij kwam redden!
Het is Goede Vrijdag
en ik mag naar huis
Het is Goede Vrijdag en nu ben ik thuis

Matthijn Buwalda

border2882

border0006

Dimas de goede moordenaar

Dimas, de moordenaar die met Jezus aan het kruis hing.Maar hij had berouw.

‘Vandaag nog zal je met mij in het paradijs zijn’

geseling van Christus

De geseling

kruisdraging

De kruisdraging

kruisiging met vita

Jezus aan het kruis met vita

kruisafneming4

De kruisafneming

epitafos (2)

Jezus in het graf

 

De Ed’le Jozef

De ed’le Jozef heeft u van het kruis genomen
U o Heer
In smetteloos welriekend linnen heeft hij U gehuld.

Toen Gij in ’t dodenrijk zijt afgedaald
O onsterfelijk leven
Hebt Gij hades vernietigd door uw God’lijk licht

De Myrondraagsters kwamen aan Uw graf
O Heer en God
Maar de engel aan het graf sprak hun toe

Zie deze myronbalsem is passend
voor wie gestorven zijn
Maar Christus is de onvergankelijke Heer

 

GOLGOTA

 

tekst bijbel openbaring44