Aanroeping tot de heilige Geest

border vvv

AANROEPING TOT DE HEILIGE GEEST :

Kom, waarachtig licht
Kom, eeuwig leven.
Kom, Verborgen mysterie.
Kom, schat zonder naam.

Kom, onuitsprekelijke werkelijkheid.
Kom, wezen dat alle begrip te boven gaat.
Kom, eindeloze vreugde.
Kom, licht dat geen avond kent.
Kom, onfeilbare verwachting van alle geredden.
Kom, verheffer van de gevallenen.
Kom, opstanding van de doden.

Kom, almachtige, want onophoudelijk schept, herschept en verandert Gij alles, alleen door uw wil
Kom, onzichtbare, die door niemand kan aangeraakt of beroerd worden.

Kom, want Gij blijft steeds onbewogen en toch zijt Gij elk ogenblik in beweging; Gij komt dicht bij ons die in de hel zijn en toch blijft Gij hoger dan de hemelen.

Kom, want uw naam vervult ons hart met verlangen en is steeds op onze lippen; toch weten wij niet en kunnen wij niet zeggen wie of hoe Gij zijt.

Kom, Eenzame voor de eenzamen.
Kom, want Gijzelf zijt het verlangen dat in mij leeft.Kom, mijn adem en mijn leven.
Kom, troost van mijn nederige ziel.
Kom, mijn vreugde, mijn glorie, mijn eindeloze verrukking.

 

(H.Simeon de Nieuwe Theoloog)

De Goede Week

border 84GC

Het wordt een ander Pasen dit jaar

 

‘Het zal geen Pasen worden dit jaar’,
hoorde ik deze week iemand zeggen.
Die uitspraak stemde tot verder nadenken.

Ja, het zal voor velen een andere Pasen worden.
Niet met verzorgde liturgie in de kerk.
Niet met een mooi concert: een of andere passie.
Maar in ons dagelijkse leven
kan het Pasen worden als nooit tevoren.

De Pasen van weerbaarheid en veerkracht,
de Pasen van meer verbondenheid en solidariteit.
De Pasen van doorbijten en elkaar ondersteunen
tijdens de lange kruisweg van huisarrest of ziekte.
Voor sommigen wordt het een heel harde, pijnlijke kruisweg.
Meer Goede Vrijdag dan Pasen.

Misschien zal het voor velen vooral
een intense Witte Donderdag worden.
Treuren om dramatisch verlies:
zelfs afscheid nemen kan niet.

Voor zorgverleners zal ‘elkaar de voeten of handen wassen’
dit jaar een heel eigen invulling krijgen:
toegewijd zorgzaam zijn
bij de zwaar zieke coronapatiënten in het ziekenhuis.

Velen zijn in deze alleen-zame dagen een engel voor elkaar.
Of… een zorgende diaken of diacones.

Voor ons allen is de Goede Week dit jaar
meer een diaconale week dan een liturgische:
een tijd van elkaar dragen en helpen dragen.
Elkaar op een afstand omringen met aandacht en attenties.
Kracht en verbondenheid
in kwetsbaarheid en eenzaamheid!

Christelijk leven en evangelie gebeuren niet enkel in het kerkgebouw
maar evenzeer in de wereld, in ons eigen leven en in onze relaties.
Dat beseffen we nog beter in deze coronatijd.
Een sterke Goede Week en een moedige Pasen!!

onbekende auteur