Maximiliaan de belijder : de kunst van het liefhebben

H. Maximilianus de Belijdenaar (ca 580-662)
monnik en theoloog
Honderdtal overwegingen 1 over de liefde, nr 17, 18, 23-26, 61 (Filokalia van de neptische Vaderenvert. Evangelizo.org)

 

De kunst van het liefhebben zoals God liefheeft

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Gezegend de mens die iedere medemens evenveel lief kan hebben. Gezegend de mens die zich niet vastklampt aan wat vergankelijk en vluchtig is. (…)
Wie God liefheeft, heeft ook zijn naaste volledig lief. Zo’n mens kan niet vasthouden wat hij bezit, maar hij verdeelt het, zoals God dat doet, door aan ieder te geven wat hij nodig heeft. Wie geeft in navolging van God, negeert het verschil tussen de goddelozen en de goeden, de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen (vgl. Mat 5,45), want allen lijden van binnen. Maar hij geeft aan iedereen in gelijke mate, naar hun behoeften, ook al verkiest hij naar zijn eigen goede wil de deugdzame mens boven

Lees verder Maximiliaan de belijder : de kunst van het liefhebben

Maria bij het kruis

Chrysostomos, Basilios en Gregorios van Nazianz :

“Bij het kruis van Jezus stond zijn moeder”

kruisafneming4

Zie je deze bewonderenswaardige overwinning? Zie je het slagen van het kruis? Ga ik je nu iets nog bewonderenswaardiger zeggen? Leer de wijze kennen waarop deze overwinning zich verwerkelijkt heeft en je zult nog meer verbaasd zijn. Wat de duivel deed overwinnen, is hetzelfde waarmee Christus hem heeft overheerst. Hij heeft hem verslagen met de wapens die de duivel had gebruikt. Luister hoe. Een maagd, het hout en de dood, dat zijn de symbolen van de nederlaag.

Lees verder Maria bij het kruis

Een brug over de afgrond van de dood

Efraïm de Syriër

Homilie ,over de Heer:

 

kruis61

Het kruis

Een brug over de afgrond van de dood

Onze Heer werd met de dood vertreden, maar Hij baande een weg over de dood heen. Hij onderwierp zich aan de dood en onderging haar vrijwillig om de dood, tegen haar wil in, ten val te brengen. Want de Heer droeg zijn kruis toen Hij de stad uittrok, zoals de dood het wilde, en toen Hij een kreet slaakte op het kruis, liet Hij de doden wegtrekken uit het dodenrijk…
Dit is de zoon van een kundig timmerman (Mt 13,55) die zijn kruis vervaardigde en het boven het allesverslindende dodenrijk plaatste en zo de mensheid naar de overkant leidde, naar het rijk van leven (Kol 1,13). Omdat door het hout de mensheid is gevallen tot in het dodenrijk, is zij over het kruishout naar het rijk van leven gegaan. Op het hout waarop bitterheid was geënt, werd zoetheid geënt, opdat wij Hem zouden leren kennen tegen wie geen der schepselen is opgewassen.

Lees verder Een brug over de afgrond van de dood

Joh.Chrysostomos Hij nam het brood…

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407)
priester te Antiochië, daarna bisschop te Constantinopel, kerkleraar
Homilie over de eerste brief aan de Korintiërs, nr 24, 4 ; PG 61, 204 (vert. Evangelizo.org)

border 453SQ

“Hij nam het brood, dankte U, brak het, gaf het hen en zei: Dit is mijn lichaam voor u gegeven” (Lc 22,19)

Om ons aan te trekken om meer van Hem te houden, heeft Hij ons zijn vlees als voeding gegeven. Laten we dus naar Hem gaan met veel liefde en vuur… Dat lichaam hebben de magiërs aanbeden toen Hij in de voederbak lag… Toen zij het kind, de Christus, in een voederbak, onder een armoedig dak zagen, zagen ze dat alles – en niets wat u nu ziet- , en kwamen ze met een groot respect dichterbij.
U ziet Hem niet meer in de voederbak, maar op het altaar. U ziet geen vrouw meer die Hem in haar armen houdt, maar de priester die Hem offert, en de Geest van God, met zijn goedgevigheid, zweeft boven de gaven. Niet alleen ziet u hetzelfde als wat de magiërs zagen, maar bovendien kent u zijn macht en zijn wijsheid, en u bent niet onwetend over hetgeen Hij vervuld heeft… Laten wij wakker worden, en laat de vrees voor God in ons wakker worden. Laten we Hem meer toewijding betuigen als de magiërs, om niet onverschillig naar het altaar te gaan…

Lees verder Joh.Chrysostomos Hij nam het brood…

Hesychius de Sinaiet : Jezus verlicht de ruimte van het hart

Hesychius de Sinaiet
– soms gelijkgesteld aan de priester Hesychius van Jerusalem, monnik
Hoofdstukken “Over de soberheid en de waakzaamheid” nr 87, 88, 108, 197 (Filokalia van de neptische Vaderen; vert. Evangelizo.org)

Hesychius de sinaiet

Jezus verlicht de ruimte van het hart

Het waarneembare zout geeft smaak aan brood en aan alle voeding, en verhindert dat bepaald vlees bederft en lang bewaard kan blijven. Zie dat dit ook geldt voor het bewaken van de intelligentie. Want ze vervult de innerlijke mens evenals de uiterlijke mens met goddelijke smaak, ze verjaagt de walmende geur van de slechte gedachten en geeft ons het volharden in het goede. Door de suggestie worden veel gedachten geboren en ook die van de slechte concrete daden. Maar die samen met Jezus de eerste onmiddellijk dooft, ontsnapt aan het vervolg ervan en verrijkt zich met de zoete goddelijke kennis waardoor hij God zal vinden die overal aanwezig is.
Als je de spiegel van de intelligentie voor God houdt, dan is het voortdurend verlicht naar het beeld van een zuiver kristal of de waarneembare zon. Dan zal de intelligentie, die de hoogste top van de verlangens heeft bereikt, in Hem rusten van iedere andere beschouwing. (…) Het is mogelijk dat bij degene die in de zon kijkt, de ogen niet overstromen van licht. Zo kan ook wie zich voortdurend buigt naar de ruimte onder zijn hart niet verlicht worden. (…) Wanneer de wolken uiteendrijven, dan komt er zuivere lucht. Zo ook wanneer de hersenschimmen van de begeertes uiteendrijven onder de zon van gerechtigheid, Jezus Christus, dan zullen de verlichte gedachten niet ophouden om in het hart geboren te worden, net als de sterren. Want Jezus verlicht de ruimte van het hart.