nieuwe hulpbisschop

Verkiezing van een hulpbisschop
voor het Orthodox Aartsbisdom van Belg

Bisschop

Mgr.Ioakim Archontos

9 januari 2020

Brussel – Met vreugde wordt medegedeeld dat de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat, vandaag bijeengekomen onder het voorzitterschap van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos en op zijn voordracht, de Zeer Eerwaarde Archimandriet Ioakim Archontos, priester van het Orthodox Aartsbisdom van België, eenparig verkozen werd tot hulpbisschop van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, met de titel van Bisschop van Apollonia.

Mededeling van het Orthodox Aartsbisdom
BIOGRAFIE VAN DE NIEUWE BISSCHOP

Zijne Excellentie Bisschop-elect van Apollonia, Ioakim Archontos, is geboren in 1964 op het eiland Psara (Griekenland). Na de middelbare school heeft hij verpleegkunde gestudeerd in Patras en geneeskunde aan de Universiteit van Thessaloniki. Theologie studeerde hij aan de Universiteit van Athene. Nadien behaalde hij een master in geschiedenis aan de Universiteit van Korfoe.
Op 11 november 1990 werd hij op de Athosberg tot monnik gewijd. Op 23 augustus 1991 werd hij door de toenmalige Metropoliet van Chios, Mgr Dionysios, tot diaken gewijd, en op 11 november van het zelfde jaar werd hij door dezelfde hiërarch tot priester gewijd. Drie jaar later werd hij verheven tot de waardigheid van archimandriet. Hij diende als priester in de Aartsbisdommen van Chios, Kifisias en België. In de schoot van het Aartsbisdom van België was hij in 1997 de rector van de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen en is hij sinds 2018 prediker.

Kerstboodschap 2019 – Patriarch en Aartsbisschop

Patriarchale Boodschap verspreid ter gelegenheid van Kerstmis
† BARTHOLOMAIOS
door de Genade Gods Aartsbisschop van Constantinopel,
nieuw Rome en Oecumenisch Patriarch,
aan het hele pleroma van de Kerk Genade,
barmhartigheid en de vrede van Christus de Redder geboren in Bethlehem

* * *
Eminenties, Excellenties, geliefde broeders en kinderen in de Heer,
Ter gelegenheid van de plechtigheid van Kerstmis verheerlijken we met psalmen, hymnen en spirituele gezangen de Heer die zichzelf heeft verloochend en ons vlees heeft aangenomen om ons te verlossen van de “slavernij van de vijand” en om de deuren van het paradijs voor de mensheid te openen. De Kerk van Christus verheugt zich in de liturgische ervaring van het gehele mysterie van het Goddelijke economie, in de voorsmaak van de glorie van het eschatologische rijk en getuigt, in christelijke zin, van geloof, hoop en liefde in de wereld.

Lees verder Kerstboodschap 2019 – Patriarch en Aartsbisschop

De 20 Coptische Martelaren uit Syrië onthoofd door Isis

coptische martelaren1254

Coptische icoon van de 20 Coptische Christenen,martelaren uit Lybië, onthoofd door Isis

coptische martelaren2154

DdG8bv9VAAAu1Ad

De heilige relieken van de 20 Coptische Christen Martelaren, onthoofd door Isis en die op maandag 20 mei teruggebracht werden uit Lybië

Axios, Axios, Axios, de 20 Martelaren uit Lybië


 

Patriarch en Paus

Patriarch Bartholomeus te gast bij paus

POPE PATRIARCH BARTHOLOMEW
(Foto: CNS) Paus Franciscus samen met het hoofd van de Oosters-orthodoxe kerk in het Apostolische Paleis.

Paus Franciscus en de oecumenische patriarch Bartholomeus van Constantinopel hebben elkaar zaterdag in Vaticaanstad ontmoet. Dit was voorafgaand aan een conferentie van Centesimus Annus – Pro Pontifice, een stichting die het gedachtegoed uit de encycliek van Johannes Paulus II over sociale en economische rechtvaardigheid promoot.

“De huidige moeilijkheden en crises binnen het mondiale economische systeem hebben een onmiskenbare ethische dimensie”, zei paus Franciscus tegen zo’n 500 bedrijfsleiders, theologen en voorstanders van de katholieke sociale leer.

Lees verder Patriarch en Paus

Orthodox seminarie van Halki

De heropening van het orthodoxe seminarie is een van de oudste eisen van de orthodoxe christenen in Turkije.

Het orthodoxe seminarie en de hogeschool van Halki worden weldra opnieuw heropend. Dat zegt patriarch Bartholomeus I. De oecumenische patriarch van Constantinopel doet zijn uitspraak naar eigen zeggen op basis van de toezegging van de Turkse president Recep T. Erdogan en de minister van Buitenlandse zaken Mevlut Cavusoglu.

Lees verder Orthodox seminarie van Halki