De profeet Jesaja

Heiligenleven

De heilige profeet Jesaja (lsaias)

 

jesaja6

De eerste van de vier grote profeten. Om de duidelijkheid van zijn messiaanse voorspellingen wordt hij de evangelist van het Oude Testament genoemd. Hij was van koninklijke afkomst, een zoon van Amos. In het 17e regeringsjaar van Uzzia werd hij in een visioen tot het profetenambt geroepen. Hij mocht God aanschouwen, de Heer der heerscharen, gezeteld op Zijn hemelse troon, omringd door de zesvleugelige serafijnen die zonder ophouden roepen: “Heilig, heilig, heilig de Heer Sabaoth”.

Lees verder De profeet Jesaja

De 40 martelaren van Sebaste

Heiligenleven

De 40 martelaren van Sebaste

veertig martelaren van Sebaste

De heilige 40 martelaren van Sebaste. Hun namen luiden Kyrion‚ Kandidos‚ Domnos, Hesychios, Herakleios, Smaragdos‚ Eunoikos, Valens, Vivianos, Klaudios‚ Priskos, Theodoulos, Eutychios, Johannes, Xantheas‚ Hellanos, Sisinios, Angios, Aetlos, Flavlos, Akakios, Ekdiklos, Lysimachos‚ Alexandros, Elias, Gorgonios, Theofilos, Dometianos, Galos‚ Leontios, Athanasios Kyrillos‚ Sakerdos, NikoIaos‚ Valerios, Filoktimon, Severianos, Chudion, Aglaios en Meliton. Zij waren afkomstig uit verschillende landen, maar allen Romeinse soldaten, ten dienste van stadhouder Agrikolaos voor de provincie Pontos van Kappadocië. Hun regiment had zich onderscheiden door dapperheid en opofferingsgezindheid, maar zij waren christenen, en keizer Likinios (308- 323) wilde een einde maken aan deze groepering, die zich terzijde opstelde van het openbare leven van de monolithische staat en daarom als een gevaar werd gezien voor het absolute staatsgezag. Daarom kreeg Agrikolaos de opdracht met alle ten dienste staande middelen dit passief verzet te doorbreken. Hij deed dit door hun, wanneer ze gewillig waren, de allermooiste promoties voor ogen te stellen, en toen deze geen indruk maakten, hen allerlei kwellingen aan te doen.

Lees verder De 40 martelaren van Sebaste

Daniël de Belijder

Heiligenleven

Daniël de Belijder

 

Daniel de belijder

De heilige Daniël (Dunale) de Belijder, in het schima Stefanos‚ was gouverneur van het eiland Niverta (Spanje). Hij werd monnik en ging op pelgrimstocht naar de heilige plaatsen. In Jeruzalem ontving hij de grote monnikswijding met de naam Stefanos. Toen hij verder trok naar Egypte werd hij daar door de Saracenen na langdurige kwellingen gedood, 10e eeuw.

4e zondag van de Grote Vasten – Joh.Climakos

zondag 29 maart

border climacos4

Vierde zondag van de Grote Vasten

-Van de heilige Johannes Climakos

climacos de ladder5

LEZINGEN :

Efesiërs 5, 9-19 :

5, 9 en de vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, gerechtigheid, waarheid. 10Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt. 11Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. 12Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken. 13Alles echter wat aan het licht wordt gebracht, komt in het licht tot helderheid. 14En alles wat verhelderd wordt is zelf ‘licht’ geworden. Zo zegt ook de hymne: “Ontwaak, slaper, sta op uit de dood, en Christus’ licht zal over u stralen.” 15Let dus nauwkeurig op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. 16Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. 17Daarom, weest niet onverstandig, maar tracht te begrijpen wat de Heer wil. 18Bedwelmt u niet met wijn, wat tot losbandigheid leidt, maar laat u bezielen door de Geest. 19Spreekt elkander toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte.

Lees verder 4e zondag van de Grote Vasten – Joh.Climakos

Maximiliaan de belijder : de kunst van het liefhebben

H. Maximilianus de Belijdenaar (ca 580-662)
monnik en theoloog
Honderdtal overwegingen 1 over de liefde, nr 17, 18, 23-26, 61 (Filokalia van de neptische Vaderenvert. Evangelizo.org)

 

De kunst van het liefhebben zoals God liefheeft

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Gezegend de mens die iedere medemens evenveel lief kan hebben. Gezegend de mens die zich niet vastklampt aan wat vergankelijk en vluchtig is. (…)
Wie God liefheeft, heeft ook zijn naaste volledig lief. Zo’n mens kan niet vasthouden wat hij bezit, maar hij verdeelt het, zoals God dat doet, door aan ieder te geven wat hij nodig heeft. Wie geeft in navolging van God, negeert het verschil tussen de goddelozen en de goeden, de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen (vgl. Mat 5,45), want allen lijden van binnen. Maar hij geeft aan iedereen in gelijke mate, naar hun behoeften, ook al verkiest hij naar zijn eigen goede wil de deugdzame mens boven

Lees verder Maximiliaan de belijder : de kunst van het liefhebben

Johannes Klimakos

Heiligenleven

De heilige Johannes Klimakos

johannes KLimakos3

 

De heilige Johannes Klimakos (van de Ladder), geboren in Palestina tegen 525. Als jongen onderscheidde hij zich zo door zijn intelligentie en studiezin, dat hij reeds toen ‘de geleerde’ werd genoemd. Nog belangrijker was zijn vroegrijpe karaktervastheid: nauwelijks 16 jaar oud gaf hij een riante toekomst op omdat hij de waarde van een strikt geestelijk leven hoger schatte, en hij voegde zich bij de kluizenaars die het engelgelijke, maar menselijk gezien onmenselijk harde leven der ascese leidden op de berg Sinaï, afzijdig van het grote klooster dat daar reeds bestond.

Lees verder Johannes Klimakos