Anastasius van Antiochië: Hij is toch geen God van doden?….

anastatius

Anastasius van Antiochië

H. Anastasius van Antiochië (?-599)
monnik en daarna patriarch van Antiochië
Overweging 5, over de Verrijzenis; PG 89, 1358

“Hij is toch geen God van doden, maar van levenden”

Hij is toch geen God van doden, maar van levenden”
“Christus heeft de dood en vervolgens het leven gekend om de Heer te worden van de doden en de levenden” (Rom 14,9); “God is niet de God van de doden, Hij is de God van levenden”. Aangezien de Heer van de doden leeft, zijn de doden niet langer dood maar levend; het leven heerst in hen, zodat zij leven en de dood niet meer vrezen, evenals “Christus, verrezen uit de doden niet meer sterft” (Rom 6,9). Verrezen en bevrijd van de vergankelijkheid, zullen zij de dood niet meer zien; zij zullen delen in de opstanding van Christus, zoals Hijzelf deelde in hun dood. Immers toen Hij op aarde kwam, welke tot dan toe de eeuwige gevangenis was, was dat om “de bronzen deuren te breken en de ijzeren grendels te verbrijzelen” (Jes 45,2), om ons leven uit de vergankelijkheid te trekken door het naar Zich toe te trekken, en om ons de vrijheid te geven in plaats van de slavernij.

Als dit heilsplan nog niet volledig is verwezenlijkt, omdat de mensen nog altijd sterven en hun lichamen uiteenvallen door de dood, mag dat geen reden van ongeloof zijn. Nu reeds hebben wij de eerste vruchten ontvangen van wat ons werd beloofd, in de persoon van Hem die onze eerstgeborene is: “Met Hem, heeft Hij ons doen opstaan; Hij heeft ons met Hem in de hemelen laten regeren, in Christus Jezus” (Ef 2,6). Wij zullen de volledige verwezenlijking van deze belofte bereiken, wanneer de tijd komt die door de Vader wordt bepaald, wanneer wij ons van de kinderjaren zullen ontdoen en “de staat van de volmaakte mens” hebben bereikt (Ef 4,13). Want de eeuwige Vader heeft gewild dat de gave die Hij ons heeft gedaan krachtig blijft. (…) De apostel Paulus heeft verklaard, omdat hij het goed wist, dat het aan de gehele mensheid zal gebeuren door Christus, die ons armzalige lichaam naar het voorbeeld van zijn verheerlijkt lichaam zal omvormen” (Fil 3,21). (…) Het verheerlijkte lichaam van Christus is niet verschillend van het lichaam “in zwakte, zonder waarde gezaaid” (1Kor 15,43); het is hetzelfde lichaam dat in heerlijkheid wordt veranderd. En wat Christus heeft verwezenlijkt door zijn eigen mensheid, als eerste van onze natuur, naar de Vader te brengen, zal Hij volgens zijn belofte voor de hele mensheid doen: “Wanneer Ik van aarde zal worden opgeheven, zal Ik alle mensen tot Mij trekken” (Joh 12,32).

Bron : Evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s