Leo de Grote : Gezegend zij de God en Vader van Jezus Christus

paus en Kerkleraar
3e sermon voor Kerstmis; SC 22 bis (vert. © Evangelizo.org)

Leo de Grote 25

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus… In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen” (Ef 1,3-4)

 

De incarnatie van het Woord van God betreft het verleden als ook de toekomst; in geen enkele tijd, hoe onbeduidend ze ook was, werd het heil voor de mensen ooit onthouden. Wat de apostelen gepredikt hebben, hadden de profeten al aangekondigd, en men kan niet zeggen dat wat altijd al geloofd werd, te laat vervuld werd. Anders dan het heilswerk heeft God in zijn wijsheid en goedheid ons het meest geschikte gegeven om te antwoorden op zijn roep…, dankzij deze oude en veelvuldige verkondigingen.
Het is dus niet waar dat God voorzien heeft in menselijke zaken door zijn plan te veranderen en om bewogen te worden door een verlate barmhartigheid: vanaf de schepping van de wereld, heeft Hij voor allen een en dezelfde weg naar het heil uitgevaardigd. De genade van God waardoor alle heiligen altijd gerechtvaardigd werden, is immers steeds groter geworden en is niet pas begonnen toen Christus geboren werd. Dat mysterie van een grote liefde die nu de gehele wereld heeft vervuld, was reeds even krachtig in de tekenen die het voorafgingen; zij die er in geloofd hebben toen Hij beloofd werd, zijn niet minder gezegend dan zij die Hem ontvangen hebben toen Hij gegeven werd.

Dierbare vrienden, de rijkdommen van de genade van God zijn dus met een vanzelfsprekende goedheid over ons verspreid. Geroepen tot de eeuwigheid werden wij niet alleen ondersteund door voorbeelden uit het verleden, maar ook hebben wij de waarheid zelf zien verschijnen in een zichtbare en lichamelijke vorm. Wij moeten dus de geboortedag van de Heer vieren met een vurige liefde die niet van deze wereld is… Dankzij het licht van de heilige Geest kunt u diegene herkennen die ons in Hem heeft ontvangen en die wij in ons hebben ontvangen: want de Heer Jezus is ons vlees geworden door geboren te worden, zo zijn wij ook zijn lichaam geworden door herboren te worden… God heeft ons het voorbeeld van zijn zorgzaamheid en zijn nederigheid voorgesteld…; laten we dus op de Heer lijken in zijn nederigheid, als we op Hem willen lijken in zijn heerlijkheid. Hijzelf zal ons helpen en zal ons leiden naar de vervulling van hetgeen Hij beloofd heeft.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s