Hesychius de Sinaiet
– soms gelijkgesteld aan de priester Hesychius van Jerusalem, monnik

Hoofdstukken over “de soberheid en de waakzaamheid”, nr 91,106,107, 149, 203 (Filokalia van de neptische vaderen; vert. © Evangelizo.org)

Bidt zonder te versagen om de pracht van zijn Koninkrijk te ontwaren

Het voortdurend aanroepen van Jezus, gepaard aan zoet en vreugedevol verlangen, geeft aan ons hart de ruimte om, door de genade van de uiterste aandacht, vervuld te raken van vreugde en vrede. Maar degene die de zuivering van het hart vervolmaakt is Jezus Christus, de Zoon van God en zelf God, die de oorsprong en schepper is van al het goede. Want hij zegt: “Ik, de Heer, maak de vrede ” (Jes. 45,7).
Laten wij, net als David, ons de moeite getroosten en roepen: “Heer Jezus Christus, mogen ‘onze kelen schor worden’ en mogen de ogen van ons verstand ‘mat staan van het staren naar de Heer’ ” (Ps 69,4). Als we voortdurend de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter in gedachten houden, waarin de Heer ons zegt om “steeds te bidden en daarin niet versagen” (Luc 18, 1), dan zullen we onze glorie en rechtvaardiging vinden.

De ziel die in de dood ten hemel is gestegen en die, aan de poorten van de hemel, Christus met en voor zich weet, zal daar dan ook niet verward worden door haar vijanden, maar zal aan de poorten, zoals nu, met vertrouwen tot hen spreken. Alleen, moge zij het niet moe worden om dag en nacht de Heer Jezus Christus, Zoon van God, aan te roepen, totdat Hij naar buiten komt. Volgens zijn goddelijke belofte, die niet misleidt, zal Hij haar recht doen wedervaren, zoals Hij in het geval van de onrechtvaardige rechter voorzegd heeft (vgl. Luc18, 1). Ja, ik verzeker u dat Hij dat doen zal, zowel in haar leven als wanneer zij haar lichaam heeft verlaten.
Het is waar dat dit alles niet van ons mensen afkomstig is, maar van God die dit ons heeft gegeven. Hij die zij geprezen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en verheerlijkt door iedere vorm van rede, door de engelen, door de mensen, door de gehele schepping, die tot stand is gebracht is door de onnoembare Drie-eenheid, de enige God. Mogen wij de pracht van zijn Koninkrijk ontwaren door de gebeden van de allerzuiverste Moeder van God en onze Heilige Vaders. Aan U, onbereikbare God, komt de eeuwige glorie toe. Amen.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s