Origines : Abraham verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien….

Origines (ca 185-253)
priester en theoloog
Homilie over Genesis, VIII, 6, 8, 9 : PG 12, 206-209 (vert. Evangelizo)

origines1

“Abraham verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien, en toen hij die zag was hij vol vreugde “

“Abraham liet zijn zoon Isaak het hout voor het brandoffer dragen; zelf droeg hij het vuur en het offermes. Zo gingen zij samen op weg. Toen zei Isaak tegen zijn vader Abraham: ‘Vader.’ Hij antwoordde: ‘Hier ben ik, mijn zoon.’ Isaak zei: ‘Wij hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier?’ Abraham antwoordde: ‘God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon.” (Gn 22,6-8). Dit antwoord van Abraham dat tegelijk exact en voorzichtig is, treft me. Ik weet niet wat hij in de geest zag, want het gaat niet over het nu, maar over de toekomst als hij zegt: “God zelf zal wel voor het offerdier zorgen”. Hij spreekt in de toekomst tegen zijn zoon die hem over het nu vragen stelt. Dat komt omdat de Heer zelf in een lam moest voorzien in de persoon van Christus…

“Abraham stak zijn hand uit naar het mes om daarmee zijn zoon te offeren.” Laten we de woorden van de apostel Paulus eens naderbij bekijken, daar waar gezegd wordt dat God “zelfs zijn eigen Zoon niet heeft gespaard; voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd” (Rm 8,32). Ziet u met wat voor een wonderbaarlijke gulheid God met de mensen wedijvert: Abraham heeft een sterfelijke zoon geofferd die eigenlijk niet hoefde te sterven, terwijl God zijn onsterfelijke Zoon aan de dood heeft overgeleverd voor de mensen.
“Abraham keek om zich heen en zag een ram die met zijn hoorns in het struikgewas vastzat.” Christus is het Woord van God, maar “het Woord is vlees geworden” (Joh 1,14)… Christus lijdt, maar in zijn vlees. Hij ondergaat de dood, maar Hij ondergaat het in zijn vlees, waarvan de ram hier in dit verhaal het symbool is. Zoals Johannes het zei: “Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt” (Joh 1,29). Het Woord daarentegen blijft ongeschonden. Hij is Christus naar de geest, waarvan Isaak het beeld is. Daarom is Hij tegelijk priester en offer. Want volgens de geest offert Hij het offer aan zijn Vader, en naar het vlees wordt Hij zelf geofferd op het altaar van zijn kruis.

Evangelizo.com

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s