Joh.Chrysotomos. 3e homilie…..

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407)priester te Antiochië, daarna bisschop te Constantinopel, kerkleraar

Chrysostomos Johannes

3e Homilie over het schrijven van de Handelingen van de Apostelen; PG 51,87

De evangelist Lucas schreef: “Het leek mij goed om alles … voor u op schrift te stellen” (1,3)
Het lezen van de heilige Schrift is een geestelijke weide en een paradijs vol heerlijkheden, veel aangenamer dan het paradijs van vroeger. Dit paradijs heeft God niet op aarde geplant, maar in de zielen van de gelovigen. Hij heeft het niet in Eden geplaatst, noch op bepaalde plaatsen in het Oosten (Gn 2,8), maar Hij heeft het overal op aarde uitgespreid en het ontvouwd tot aan de uiteinden van de bewoonde aarde, luister naar de profeet die zegt: “Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal” (Ps 19,5; Rom 10,18)…

Dit paradijs is, net dat van vroeger, ook een bron (Gn 2,6.10), een bron waaruit ontelbare rivieren stromen… Wie zegt dat? God zelf, die ons al die rivieren ten geschenk heeft gegeven: “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft”, zei Hij (Joh 7,38)… Die bron is niet alleen onvergelijkbaar door zijn overvloed, maar ook door zijn aard. Het zijn immers geen waterstromen, maar gaven van de heilige Geest. Deze bron deelt zich met alle gelovige zielen, maar ze vermindert er niet door. Ze wordt gedeeld, maar is onuitputtelijk…. Helemaal bij allen en helemaal in een ieder: zo zijn immers de gaven van de heilige Geest.
Wil je weten wat de overvloed van de rivieren is? Wil je de aard van deze wateren kennen? Waarin ze verschillen van de wateren hierbeneden, omdat ze beter en geweldiger zijn? Luister dan, om de overvloed van die bron te leren kennen, naar Christus die tot de Samaritaanse spreekt: “Het water dat Ik geef aan wie gelooft, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft” (Joh 4,14)… Wil je ook de aard van die bron kennen? Maak er dan gebruik van! Ze is immers niet nuttig voor het leven hierbeneden, maar voor het eeuwige leven. Laten we onze tijd in dit paradijs doorbrengen: we zijn uitgenodigd om te drinken uit die bron.

Bron: Dagelijks evangelie.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s