Genezing van Jaïrus dochtertje..

22e zondag na Pinksteren

‘Opwekking van Jaïrus’dochtertje en genezing van een vrouw’

jairus2

Lezingen :
Hebreeën 9,1-7 :

1Toch had ook het eerste verbond liturgische voorschriften en zijn eigen, aardse heiligdom. 2Er was een tabernakel, een tentheiligdom, ingericht, waarvan het voorste deel de kandelaar en de tafel met de toonbroden bevatte; dit noemde men het heilige. 3Achter het tweede voorhangsel was een gedeelte dat het allerheiligste werd genoemd. 4Daar stonden een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, geheel met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden vaas met het manna, de staf van Aäron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond. 5Boven de ark waren de kerubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Wij kunnen hier nu niet verder op ingaan. 6In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters bij de uitoefening van de eredienst geregeld de eerste ruimte binnen, 7maar de tweede wordt alleen door de hogepriesters betreden, slechts eenmaal in het jaar, en niet zonder het bloed dat hij opdraagt voor zichzelf en voor de tekortkomingen van het volk.

Lees verder Genezing van Jaïrus dochtertje..

Kinderen inwijden tot het gebed

Kinderen inwijden tot het gebed

Door : Olga VICTOROFF

Het gebed aanleren aan een kind lijkt een uitdaging, want gebeden uit het hoofd leren en ze opzeggen, is nog geen gebed. Zelfs de gebeden die men organiseert in familieverband kunnen overkomen als een zeer sympathiek gebeuren, of wellicht niet zodanig, omdat ze niet hun eigen initiatief zijn, het wordt hen opgelegd, en in het beste geval wordt het hun voorgesteld, en dat is niet voldoende.
Wat nodig is, is dat de catechese ertoe komt om God in fasen te leren kennen, het is nodig dat het kind de aanwezigheid van God kan voelen, dat hij in zichzelf de tegenwoordigheid van God kan identificeren. De aanwezigheid van de Heilige Geest in ons wordt dikwijls uitgedrukt door de vreugde die in ons leeft. Wanneer wij deze vreugde gewaarworden, dan betekent dit dat God daar is, in ons en met ons, maar het kind beseft het niet meteen.

Lees verder Kinderen inwijden tot het gebed

heilige Remigius

Heiligenleven

Heilige Remigius, bisschop van Reims

Remigius

 

De heilige Remigius, bisschop van Reims, stamde uit een adellijke familie te Laon. Zijn moeder was de heilige Cilinia en zijn broer was de heilige Principius, de vader van de heilige Lupus. Hij werd geboren rond 435, midden in de roerige tijden van de volksverhuizingen. Na een alzijdig wetenschappelijke opleiding trok hij zich terug in een kluis in de buurt van Laon. Zijn heilig leven trok zozeer de bewondering dat hij reeds op 22-jarige leeftijd tot aartsbisschop gekozen werd van Reims, toen in de donkere kathedraal een zonnebundel tijdens de verkiezing juist op zijn hoofd viel en het met een stralen-nimbus omgaf. Hij werd later vooral geroemd om het hoge geestelijk en wetenschappelijk gehalte en de meeslepende kracht van zijn prediking. Zijn preken werden uitgeschreven en geestdriftig gekopieerd zodat ze door heel Frankrijk verspreid raakten. Ook werden veel wonderen verhaald die op zijn gebed waren geschied.

Lees verder heilige Remigius

Heilige Johannes Kukuzelis

Heiligenleven

De heilige Johannes Kukuzelis

kukuzelis-johanneskapelle11Heilige Johannes Kukuzelis

De heilige Johannes met de bijnaam Kukuzelis, omdat hij uitsluitend van rauwe bonen leefde. Hij was afkomstig uit Bulgarije maar nadat zijn vader gestorven was, werd hij opgevoed in Konstantinopel. Daar werd hij om zijn muzikale begaafdheid dirigent van het koor van het keizerlijk paleis doch hij weigerde het voordelige huwelijk te sluiten dat de keizer voor hem had gearrangeerd, omdat zijn verlangen uitging naar het monnikschap.

Lees verder Heilige Johannes Kukuzelis

Joh.Chrysotomos. 3e homilie…..

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407)priester te Antiochië, daarna bisschop te Constantinopel, kerkleraar

Chrysostomos Johannes

3e Homilie over het schrijven van de Handelingen van de Apostelen; PG 51,87

De evangelist Lucas schreef: “Het leek mij goed om alles … voor u op schrift te stellen” (1,3)
Het lezen van de heilige Schrift is een geestelijke weide en een paradijs vol heerlijkheden, veel aangenamer dan het paradijs van vroeger. Dit paradijs heeft God niet op aarde geplant, maar in de zielen van de gelovigen. Hij heeft het niet in Eden geplaatst, noch op bepaalde plaatsen in het Oosten (Gn 2,8), maar Hij heeft het overal op aarde uitgespreid en het ontvouwd tot aan de uiteinden van de bewoonde aarde, luister naar de profeet die zegt: “Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal” (Ps 19,5; Rom 10,18)…

Lees verder Joh.Chrysotomos. 3e homilie…..

Het legioen van duivels

21e zondag na Pinksteren
“Legioen van duivels”

Legioen van duivels

Eerste lezing :
Galaten,2,16-20

[16] Aangezien wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door de werken van de wet, maar alleen door het geloof in Jezus Christus, zijn ook wij in Christus Jezus gaan geloven, om gerechtvaardigd te worden door het geloof in Christus en niet door de werken van de wet, want door de werken van de wet zal geen mens gerechtvaardigd worden.[17] Als* wij nu, door onze gerechtigheid te zoeken bij Christus, ook zelf zondaars bleken te zijn, betekent dit dan dat Christus in dienst staat van de zonde? Dat nooit! [18] Maar als ik weer opbouw wat ik heb afgebroken, maak ik mezelf tot overtreder. [19] Want staande* onder de wet ben ik gestorven voor de wet, om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. [20] Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij. Mijn sterfelijk leven is een leven in het geloof in de Zoon*van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.

Lees verder Het legioen van duivels