heilige Pachomius

Pachomius (ca. 292-348)

Pachomius de Grote

 heilige Pachomius

Zijn naam
De Sahidisch-Koptische naam ‘Pachom’ (eigenlijk ‘Pahoom’), met ‘Pachomius’ als Latijnse vorm, komt van het Oud-Egyptische ‘Pa-achem’ en betekent ‘de valk’. De Arabische vorm is ‘Bakhum’.

De bronnen
De beschikbare bronnen zijn zeer omvangrijk en divers:

Lees verder heilige Pachomius

H. Ireneus van Lyon (ca130-ca 208)
bisschop, theoloog en martelaar
Tegen de ketterijen, III 1,1 ; 10,6

tekst ireneus van Lyon

“Predikt het evangelie aan ieder schepsel”

 

Nadat onze Heer uit de doden is opgestaan en nadat de apostelen door de komst van de Heilige Geest (Lc 24,49) met de kracht van boven werden bekleed, werden zij over alles met zekerheid vervuld en ontvingen ze de volmaakte kennis. Toen gingen zij tot aan de uiteinden van de wereld (Ps 18,5), om het Goede Nieuws, dat van God komt, te verkondigen, en zij verkondigden de vrede van de hemel aan de mensen, zij bezaten alles gezamenlijk en elk in het bijzonder het Evangelie van God.

Lees verder

geloofsbelijdenissen

borders4 (4)

Geloofsbelijdenissen

Tegenwoordig beschouwt men als een geloofsbelijdenis een tekst die in de eerste persoon enkelvoud of meervoud is gesteld, en waarin een beknopte weergave van het christelijk geloof wordt gepresenteerd. Verschillende oudkerkelijke documenten, waarvan het Apostolicum en het Nicenum de bekendste zijn, beantwoorden aan deze definitie. Dit heeft onderzoekers tot de vraag gebracht, wanneer men in de kerk begonnen is met het opstellen van geloofsbelijdenissen.

Lees verder geloofsbelijdenissen

het woord van God

tekst krohnstadt

“In de heilige schrift zien wij God van aangezicht tot aangezicht, en onszelf zoals wij zijn. Mens, ken jezelf (door deze woorden uit de schrift) en wandel in Gods aanwezigheid. Hoe machtig is een woord voor een gewone man ! Zo is het woord van God nog veel sterker :  het geeft leven aan iedereen, en het zal altijd levendig en handelend zijn”

________________________________

Sartre

Sartre

Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre (1905-1980) is wellicht de beroemdste vertegenwoordiger van de filosofische stroming die bekend staat als het existentialisme. Lange tijd werd het existentialisme vooral geassocieerd met zwarte coltruien en jazzmuziek. Het existentialisme draait heel in het kort echter vooral om het idee dat de mens absoluut vrij is en dat hij daarom zijn eigen leven moet ontwerpen. Naast zijn filosofische werk schreef Sartre toneelstukken, verhalen en romans, essays en journalistiek werk. Sartre werd ook beroemd om zijn levensstijl, schrijven in café’s, veel alcohol, sigaretten en drugs en veel vrouwen, die echter altijd de tweede viool speelden naast zijn levensgezellin, de schrijfster en filosofe Simone de Beauvoir.

Lees verder Sartre