Heilige Brictius

De heilige Brictius bisschop van Tours

Brictius van Tours2

De heilige Brictius (Brix, Britius), bisschop van Tours, was van zijn jeugd af opgevoed in het klooster van de heilige Martinus, die hem als vondeling had opgeraapt. Hij was niet erg onder de indruk van zijn heilige opvoeder, en toen hij zelf diaken was, sprak hij wel over hem als die oude dwaas die niets beters weet dan naar de hemel te staren. En toen Martinus hem eens onderhield over zijn spilzucht en dat hij zich zelfs knappe slavinnetjes aanschafte, antwoordde Brictius woedend dat hij een betere christen was dan Martinus, want hij was van zijn jeugd af in een klooster opgevoed, terwijl Martinus in de losbandige omgeving van het leger was opgegroeid en daarom op zijn oude dag met allerlei gekke ascetische praktijken bezig was en aan hallucinaties leed. Even later kwam de driftkop dan wel weer tot bezinning en vroeg vergeving. Martinus zei in vrome wraakzucht dat hij voor de ander gebeden had dat die ook bisschop van Tours zou worden, maar dat hij het niet gemakkelijk zou hebben.

Lees verder Heilige Brictius

Heilige Damascenos

De heilige Damascenos

Damascenos

De heilige Damascenos, nieuwe martelaar uit Galata bij Constantinopel. In zijn jeugd nam hij uit onwetendheid de islam aan, maar toen hij later tot de ontdekking kwam wie Christus is, kreeg hij hartstochtelijk berouw. Hij trok naar de Athos om weer tot de kerk terug te keren en boete te doen door het strenge monniksleven. Steeds beweende hij dat hij Christus verloochend had, maar nadat hij 12 jaar zo geleefd had, voelde hij zich gedrongen op nog veel radicalere manier boete te doen. Hij maakte van de gelegenheid dat de patriarch op bezoek was, gebruik om met hem mee terug naar Constantinopel te gaan. Hij begon de moslims op te roepen zich tot Christus te bekeren. Dit was zo iets ongewoons, dat men hem voor gek versleet en zijn gang liet gaan. Maar toen Damascenos steeds door bleef gaan, en zelfs de vizier opriep zich te bekeren, werd hij herhaalde malen gegeseld, en tenslotte onthoofd voor de poort van het patriarchaat, in 1681. Zijn lichaam bleef drie dagen liggen en werd toen door de christenen vrijgekocht en begraven op het eiland Chalki.

03d72-1252615562-2

________________________________

 

Patriarch en Paus

Patriarch Bartholomeus te gast bij paus

POPE PATRIARCH BARTHOLOMEW
(Foto: CNS) Paus Franciscus samen met het hoofd van de Oosters-orthodoxe kerk in het Apostolische Paleis.

Paus Franciscus en de oecumenische patriarch Bartholomeus van Constantinopel hebben elkaar zaterdag in Vaticaanstad ontmoet. Dit was voorafgaand aan een conferentie van Centesimus Annus – Pro Pontifice, een stichting die het gedachtegoed uit de encycliek van Johannes Paulus II over sociale en economische rechtvaardigheid promoot.

“De huidige moeilijkheden en crises binnen het mondiale economische systeem hebben een onmiskenbare ethische dimensie”, zei paus Franciscus tegen zo’n 500 bedrijfsleiders, theologen en voorstanders van de katholieke sociale leer.

Lees verder Patriarch en Paus

pinksteren

PINKSTEREN

pinksteren15

Feest van de Heilige Drie-eenheid 

Nederdaling van de Heilige Geest over de Apostelen

pinksteren 12

LEZINGEN :

Eerste lezing : Handelingen 2,1-11

Pinksteren

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.

Lees verder pinksteren