Gregorius de Grote : Waarom schreit ge ?

Gregorius de Grote : Waarom schreit ge ?

Gregorius de Grote258

Maria, in tranen, buigt zich voorover en kijkt in het graf. Zij had echter al gezien dat het leeg was en het verdwijnen van de Heer bekendgemaakt. Waarom boog ze zich dan nogmaals voorover, waarom wilde zij het nogmaals zien? Omdat de liefde geen genoegen neemt met een enkele blik; de liefde is een steeds vuriger zoektocht. Zij zocht Hem reeds, maar tevergeefs; maar zij blijft doorgaan en eindigt pas bij het vinden… In het Hooglied zei de Kerk over diezelfde Bruidegom: “Des nachts op mijn bed zoek ik mijn zielsbeminde, maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet. Ik sta op, doorkruis de stad, zoek op pleinen en in straten naar mijn zielsbeminde” (Hl 3,1-2). Een tweede maal drukt zij haar teleurstelling uit: “Maar hoe ik ook zoek, ik vind hem niet!” Maar succes komt de inspanning bekronen: “Daar kom ik de wachters tegen die de stad doorkruisen: `Hebt U mijn zielsbeminde gezien?’ Nauwelijks ben ik ze voorbij, of daar vind ik mijn zielsbeminde!” (Hl 3,3-4)

Lees verder Gregorius de Grote : Waarom schreit ge ?

Origines : “Als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik al genezen zijn”

  • Origines (ca 185-253)
    priester en theoloog
    Homilie 4 over Leviticus , PG 12,442-443

origines23

“Als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik al genezen zijn”

Naar aanleiding van de offerande van de eerste vruchten van de aarde, zei de Wet: “Alles wat ermee in aanraking komt, is gewijd” (Lv 6,11). De geofferde Christus is het unieke en volmaakte offer, waarvan alle offers van de oude Wet symbool en voorafbeelding waren. Wie het vlees van dit offer aanraakt, is onmiddellijk geheiligd: als hij onzuiver is, wordt hij gezuiverd; als hij gewond is, wordt zijn wond geheeld. Zo heeft de vrouw die aan bloedvloeiingen leed het ook begrepen…

Lees verder Origines : “Als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik al genezen zijn”