Gregorius van Nyssa :Gered door het water

borders1458 (4).jpg

H. Gregorius van Nyssa (ca. 335-395)
monnik en bisschop
Het leven van Mozes, II, 121v; SC 1

Gregorius van Nyssa77.jpg

Gregorius van Nyssa

Gered door het water

Ieder mens die het verhaal van de doortocht door de Rode Zee hoort, begrijpt het mysterie van het water waar we in ondergaan met het hele leger van vijanden en waar we alleen uit oprijzen, het leger van vijanden, verzwolgen in de afgrond, achterlatend. Wie hier slechts een leger van Egyptenaren ontwaart…, zijn dat niet de verschillende hartstochten van de ziel waaraan de mens is overgeleverd: gevoelens van woede, allerlei prikkels van genot, droefheid of begeerte? Dit alles en al hetgeen hieraan ten grondslag ligt, stort zich, samen met de leider van deze hatelijke aanval, achter de Israëlieten aan in het water.

Maar het water wordt, door de kracht van de staf van het geloof en door de macht van de lichtgevende wolk, een bron van leven voor hen die een schuilplaats zoeken – een bron van de dood voor degenen die hen achtervolgen… Wanneer zich hiervan de verborgen betekenis ontsluit, zien we dat dit betekent dat al diegenen die doorheen het gewijde water van het doopsel gaan, in dit water al hun slechte neigingen, die tegen hen oorlog voeren, moeten laten afsterven – de begeerte, de onzuivere verlangens, de geest van roofzucht, gevoelens van ijdelheid en trots, de uitbarstingen van woede, de afgunst, de jaloezie…
Het is zoals bij het mysterie van het joodse Pesach: het lam, waarvan het bloed hen die daarvan gebruik maakten voor de dood bewaarden, noemde men het “pesachoffer” (Ex 12,21). In het mysterie gebiedt de Wet om bij dit pesachoffer ongedesemd brood te eten, zonder oud zuurdesem, dat wil zeggen, zonder enig restje van de oude zonden die zich zouden kunnen vermengen met het nieuwe leven (1Kol 5,7-8)… Evenzo moeten wij het hele Egyptische leger, zoals gezegd alle vormen van zonden, verzwelgen in het bad van de genade, zoals in de afgrond van de zee, en moeten wij er alleen uit oprijzen, zonder iets dat ons vreemd is.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie