Caesarius van Arles : Komt gezegenden van mijn vader

border U76.jpg

border sisust.gif

H. Caesarius van Arles (470-543)

monnik en bisschop
Sermon 25

caesarius van arles.jpg

“Komt gezegenden van mijn Vader; neemt bezit van het rijk, dat voor u is bereid van de grondvesting der wereld af”

Als we goed opletten, broeders en zusters, dan kunnen we profiteren van het feit dat Christus honger heeft .. Kijk: een muntstuk aan de ene kant, het Koninkrijk aan de andere. Welke vergelijkingen zijn er? Je geeft een muntstuk aan een arme en van Christus ontvang je het Koninkrijk; je geeft een stuk brood en van Christus ontvang je het eeuwige leven; je geeft een kledingstuk en van Christus ontvang je vergeving voor je zonden.

Laten we de armen dus niet minachten, maar laten we ze liever bij ons wensen en laten we ons haasten om bij hen te komen, omdat de ellende van de armen het geneesmiddel van de rijken is, zoals de Heer heeft gezegd: “Doch geeft liever de inhoud als aalmoes en zie, alles in u is rein”. En “Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen” (Lc 11,41;12,33). En de heilige Geest roept door de profeet: “Water blust een laaiend vuur, mededogen neemt je zonden weg” (Sir 3,30)… Laten we dus barmhartig zijn, broeders en zusters, en met de hulp van Christus, houden we de verbinding met zijn belofte vast; vooral die aan welke ik u heb herinnerd, toen Hij zei: “Geef en u zal gegeven worden” (Lc 6,38) en ook: “Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” (Mt 5,7).
Dat iedereen naar zijn vermogen moeite doet om niet met lege handen naar de kerk te komen: degene die verlangt te ontvangen, moet iets geven. Dat degene die het zich kan permitteren, de arme met een nieuw kledingstuk bedekt; dat degene die dat niet kan, tenminste een oud kledingstuk geeft. Wat degene betreft, die zich daarvoor niet voldoende rijk acht, dat hij een stuk brood geeft, dat hij een reiziger ontvangt, dat hij een bed klaarmaakt, dat hij hem de voeten wast; om te verdienen dat Christus tegen hem zegt: “Kom gezegende van mijn Vader, neem bezit van het Koninkrijk; want Ik had honger en u hebt Me te eten gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Me ontvangen.” Niemand zal zich kunnen verontschuldigen dat hij geen aalmoes geeft, wanneer Christus heeft beloofd om een beloning te geven in ruil voor een glas water (Mt 10,42).

http://www.dagelijksevangelie.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie