Hilarius van Poitiers : Commentaar op het Evangelie van Mattheus, 6, 4-5 ; PL 9, 952-953

border oooo.gif

H. Hilarius (ca. 315-367)
bisschop van Poitiers en kerkleraar

hilarius van Poitiers.jpg

Commentaar op het Evangelie van Mattheus, 6, 4-5 ; PL 9, 952-953

“Ze praten, maar doen niet”
De Heer waarschuwt ons dat vlijende woorden en een prachtig voorkomen beoordeeld moeten worden naar de vruchten die ze voortbrengen. We moeten dus iemand niet waarderen door hoe hij zich voorstelt met woorden, maar hoe zijn gedrag werkelijk is. Want vaak verbergen zich roofzuchtige wolven onder de schapen (Mt 7,15). En

zoals ook doornen geen druiven of vijgen voortbrengen…, zo, zegt Jezus ons, bestaat de werkelijkheid van goede werken niet uit mooie woorden; alle mensen moeten naar de vruchten worden beoordeeld (v 16-18).
Nee, een dienst die zich beperkt tot mooie woorden is niet voldoende om het Koninkrijk der hemelen te verkrijgen; het is niet degene die zegt: “Heer, Heer” die er erfgenaam van zal worden (v.21)… Waar zou een heiligheid, die zich zou beperken tot de aanroep van een naam, op gestoeld zijn, aangezien de weg naar het Koninkrijk der hemelen zich in de gehoorzaamheid aan de wil van God bevindt?…
Als men wil komen tot de eeuwige zaligheid, moet men er dus iets van zichzelf in zetten. Het is nodig om iets van onze eigen diepten te geven: het goede willen, het kwade vermijden en van ganser harte gehoorzamen aan de goddelijke wetten. Door een dergelijke houding zullen we het waard zijn om door God als een der Zijnen erkend te worden. Laten we onze daden dus aanpassen aan zijn wil, in plaats van ons te verheerlijken met zijn kracht. Want Hij zal hen, die op zich van Hem hebben afgekeerd door de onrechtvaardigheid van hun daden, wegduwen en wegwerpen.

bron : http://www.dagelijksevangelie.or

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie