Johannes Chrysostomus : “God heeft de wereld zo liefgehad”

borders4 (5).jpg

H. Johannes Chrysostomus (ca 345-407), priester te Antiochië, daarna bisschop te Constantinopel, kerkleraar
Homilie over “Vader als het mogelijk is”

 

 

“God heeft de wereld zo liefgehad”

 

 

tekst chrysostomos.jpg

 

 

Het kruis heeft de mensen met God verzoend, God die hemel en aarde gemaakt heeft en die de mensen met de engelen heeft verenigd. Het kruis heeft de stad van de dood omvergeworpen, de macht van de duivel vernietigd, de aarde bevrijd van de vergissing, de fundamenten van de Kerk gelegd. Het kruis is de wil van de Vader, de heerlijkheid van de Zoon, de jubel van de Heilige Geest…

Het kruis is stralender dan de zon, want als de zon verduistert, dan schittert het kruis; en de zon verduistert niet in de zin van dat hij vernietigd zou worden, maar dat hij overwonnen wordt door de schittering van het kruis. Het kruis heeft de acte van onze veroordeling verscheurd, het kruis heeft de boeien van de dood gebroken. Het kruis is de manifestatie van de liefde van God: “God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij zijn eengeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan”.

Het kruis heeft het paradijs geopend, het kruis heeft er de misdadiger binnengebracht (Lc 23,43) en het kruis heeft het menselijk ras dat tot de dood was veroordeeld, teruggebracht naar het Koninkrijk der hemelen.

http://www.dagelijksevangelie.org 

 

Joh.Chrysostomos.jpg

tekst chrysostomos56.jpg

chrysostomos vasten.jpg

Chrysostomos  TEKST8.jpg

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie