Paulinus van Nola : “Hij neme zijn kruis op zich en volge Mij”

border 4040.gif

H. Paulinus van Nola (355-431), bisschop
Brief 38, 3-4.6 ; PL 61, 359

Paulinus van Nola (2).jpg

“Hij neme zijn kruis op zich en volge Mij”

Om het mysterievolle plan van zijn liefde ten uitvoer te brengen, heeft de Heer de gestalte van een dienstknecht aangenomen en heeft Hij zich uit vrije wil vernederd tot de dood aan het kruis (vgl Fil 2,8). Middels deze zichtbare vernedering heeft Hij onze verheffing tot in de hemel bewerkt, die innerlijk en onzichtbaar is. Ziet hoe diep wij in den beginne gevallen waren; en begrijp goed dat door Gods’ eeuwige plan van wijsheid en liefde ons het leven teruggegeven is. Met Adam waren wij door hoogmoed gevallen; daarom vernederen wij ons in Christus om deze oude schuld, door een tegengestelde deugdzame daad, te vereffenen. Wij hebben de Heer vertoornd met onze hoogmoed, nu behagen wij Hem met onze nederigheid.

Verheugen wij ons, roemen wij ons in de Heer die zijn strijd en overwinning tot de onze heeft gemaakt wanneer Hij zegt: “Hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen” (Joh 16,33). Hij, de onzichtbare, zal strijden voor ons en in ons overwinnen. “Nu zal de vorst dezer wereld worden buitengeworpen” (Joh 12,31), want als hij niet verjaagd is uit de wereld, waar hij overal tegenwoordig is, dan toch uit de harten der mensen: wanneer geloof bij ons binnentreedt wordt hij verstoten, om plaats te maken voor Christus wiens aanwezigheid de zonde buitensluit.

Dat redenaars hun welsprekendheid voor zich houden, filosofen hun wijsheid, koningen hun koninkrijken. Voor ons is Christus de glorie, de rijkdom en het koninkrijk. Voor ons is de dwaasheid van het evangelie wijsheid; voor ons is kracht, de zwakheid van het vlees; en roem, de schande van het kruis (1Kor 1,18-23).

http://www.dagelijksevangelie.org

 

Paulinus van Nola tekst.jpg

 

St.Theophan the recluse.jpg

 

tekst johannes-14-23.jpg

 

tekst engels porfyrios.jpg

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie