Ignatius van Alexandrië :“Opdat allen één mogen zijn zoals U, Vader, in Mij

borders0528 (2).jpg

H. Ignatius van Antiochië (?- ca. 110) bisschop en martelaar

Brief aan de Efeziërs

 

Ignatius van Antiochië12.jpg

Ignatius van Alexandrië

 

“Opdat allen één mogen zijn zoals U, Vader, in Mij

en Ik in U”

U zou Jezus Christus op alle mogelijke manieren moeten verheerlijken. Hij heeft u verheerlijkt opdat u verenigd in dezelfde gehoorzaamheid, onder het gezag van de bisschop en zijn priesters, volledig zou worden geheiligd. Ik geef u geen bevelen. Ik ben wel, en dat is waar, belast met ketenen om de christelijke naam, maar ik heb de volmaaktheid nog niet bereikt in Jezus Christus. Ik begin pas met zijn scholing, en als ik me richt tot u, dan is dat aan medeleerlingen. Het is eerder zo dat ik een voorbereiding op de strijd nodig zou hebben gehad door uw geloof, uw aansporingen, uw geduld en uw mildheid. Maar aangezien de naastenliefde me niet toestaat om te zwijgen, neem ik het voortouw, en ik roep u op om in overeenstemming met de Geest van God voort te gaan. Want Jezus Christus, de onafscheidbare Grond van ons leven, is zelf de gedachte van de Vader, zoals de bisschoppen, die gevestigd tot aan de uiteinden van de wereld, slechts één zijn met de geest van Jezus Christus.

U moet dus samen met uw bisschop slecht één en dezelfde gedachte hebben; dat is overigens wat u reeds doet. U, priesters, die God werkelijk waardig zijn, zijn verenigd met de bisschop als de snaren op een lier; zo, vanuit een volmaakt akkoord van uw gevoelens en uw naastenliefde, verheft zich een concert van lofgezangen naar Jezus Christus. Dat ieder van u dat koor binnengaat; en dan in de harmonie van de samenklank, zult u door de eenheid zelf, de toon van God pakken en u zult allen de lofzangen aan de Vader met één stem zingen, door de mond van Jezus Christus… Het is dus in uw voordeel om u in een onberispelijke eenheid te houden; daardoor zult u genieten van een voortdurende vereniging met God zelf.

bron : http://www.dagelijksevangelie.org

 

852 tekst.jpg

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie