Caesarius van Arles : “Het koninkrijk van God … is gerechtigheid, vrede en vreugdeor de heilige Geest” (Rm 14,17) do

border 76UA.gif

H. Caesarius van Arles (470-543), monnik en bisschop
Sermon 166

 

caesarius van arles.jpg

“Het koninkrijk van God … is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest” (Rm 14,17)

Wat is de ware vreugde, zusters en broeders, als het niet het Koninkrijk der hemelen is? En wat is het Koninkrijk der hemelen, als Christus niet onze Heer is? Ik weet dat alle mensen de ware vreugde willen hebben. Maar wie gelukkig wil zijn met de oogst zonder de akker te bewerken, misleidt zichzelf. Wie vruchten wil plukken zonder bomen te planten, vergist zich. Men bezit de ware vreugde niet zonder gerechtigheid en vrede… Door nu de gerechtigheid te respecteren en om de vrede te bezitten, werken we hard gedurende een korte tijd als gebogen over een goed werk. Maar vervolgens zullen we ons zonder einde verheugen over de vruchten van dit werk.

Luister naar wat de apostel Paulus over Christus zegt: “Hij is onze vrede” (Ef 2,14)… En de Heer zegt tegen zijn leerlingen: “Ik u zal weerzien, uw hart zal zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen”. Wat is deze vreugde die niemand u zal kunnen afnemen, behalve Hijzelf, uw Heer, die niemand ons kan ontnemen?

Onderzoek uw geweten, zusters en broeders; als de gerechtigheid er heerst, als u voor uzelf hetzelfde wilt, verlangt en wenst als voor allen, als de vrede in u is, niet alleen met uw vrienden, maar ook met uw vijanden, weet dan dat het Koninkrijk der hemelen, dat wil zeggen Christus de Heer, in u woont.

 Bron : http://www.dagelijksevangelie.org

 

border 58.jpg

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie