Augustinus : “Wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt, dan zult u begrijpen dat Ik het ben”

1 (2).jpg

H. Augustinus (354-430), bisschop van Hippo (Noord Afrika) en kerkleraar
Sermon over het evangelie van Johannes, nr. 12

 

 

Augustinus.jpg

“Wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt, dan zult u begrijpen dat Ik het ben”

 

Christus heeft de dood aanvaard en hem aan het kruis bevestigd, opdat de sterfelijke mens verlost werd van de dood. De Heer herinnert ons hiermee aan iets wat ooit eerder op symbolische wijze plaatsvond: “Evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven, zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit” (Joh 3,14-15). Oh diep mysterie!… De Heer had Mozes namelijk opgedragen een bronzen slang te maken en deze, midden in de woestijn, op een paal te zetten en het volk van Israël op te dragen om, wanneer iemand van hen gebeten werd door een slang, zijn ogen te richten op deze, op een paal verheven slang. Zo werd gedaan en wie gebeten werd keek omhoog en was genezen (Num 21,6-9).

Waar staat de beet van een slang voor? Voor zonden, voortkomend uit de sterfelijkheid van het vlees. Waar staat de opgeheven slang voor? Voor de dood van de Heer aan het kruis. Want zoals de dood is gekomen door de slang (Gen 3), zo wordt zij gesymboliseerd door het beeld van een slang. De beet van de slang is dodelijk, de dood van de Heer is leven gevend. Men keek de slang aan, opdat de slang geen macht meer zou hebben. Wat wil dit zeggen? Men keek de dood aan, opdat de dood geen macht meer zou hebben. Maar wiens dood? De dood van het leven, zo men kan spreken over de dood van het leven, en daar men dat kan zeggen, hoe wonderbaarlijk is die uitspraak! Maar zal ik twijfelen te zeggen dat wat de Heer verwaardigde te doen voor mij? Is Christus niet het leven? En toch is Christus gekruisigd. Is Christus niet het leven? En toch is Christus dood. In de dood van Christus heeft de dood de dood gevonden…. De volheid van leven heeft de dood verzwolgen, de dood is tenietgedaan in het lichaam van Christus. Zo ook zullen wij spreken bij de verrijzenis wanneer wij zegevierend zingen: “Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?” (1Kol 15,55).

Bron : http://www.dagelijksevangelie.org

tekst bijbel nederl 65.jpg

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie