Domheid

Domheid

Dietrich Bonhoeffer

Domheid is een gevaarlijker vijand van het goede dan slechtheid…Het kwade draagt altijd de kiem van eigen ontbinding in zich, want het laat in de mens ten minste een gevoel van onbehagen achter. Tegen domheid zijn wij weerloos.Noch met protesten noch met geweld is hier iets te bereiken. Argumenten baten niets….Vaststaat dat domheid geen gebrek is, maar een moreel tekort. Er zijn mensen met een buitengewoon snel verstand die dom zijn, en mensen met een traag verstand allesbehalve dom zijn.

Bij nader inzien blijkt dat iedere sterke machtsontplooiing, politiek of religieus, een groot deel van de mensen met domheid slaat. …De nukkigheid van de domme mens mag ons niet doen geloven dat hij zelfstandig is. Als je met hem praat, merk je direct dat je niet te maken hebt met hem zelf, met hem persoonlijk, maar met leuzen en slogans die macht over hem hebben. Hij leeft in een ban en is verblind, aangetast in zijn wezen en misbruikt. Zo wordt de domme een willoos instrument in staat tot alle kwaad en hij is niet bij machte dit kwaad als zodanig te onderkennen. Hier ligt het gevaar van een duivels misbruik. Dit zal mensen voorgoed te gronde kunnen richten.

Wat Bonhoeffer hier zegt maken wij in onze tijd veel mee. Domheid staat hier niet als het tegenovergestelde van slim zijn, maar wél het feit, dat mensen zich in onze tijd gemakkelijk laten meeslepen met machthebbers en ze blindelings volgen. Wij zijn vrije mensen, en als vrije mensen zijn wij persoonlijk verantwoordelijk voor onze daden. Maar als we ons laten beïnvloeden door mensen die macht over ons hebben, dan worden wij ‘dom’. Dit maken wij ook mee in de kerken : mensen die zich laten beïnvloeden door geestelijke leiders maar zelf geen verantwoordelijkheid meer dragen. Mensen die blindelings de leiders, of ze nu politieke of religieuze zijn, volgen. Dat zagen we gebeuren bij de volgelingen van Hitler maar ook nu bij de volgelingen van IS en  bepaalde religieuze groepen en sekten. Ze ontnemen de mens zijn vrijheid, ze worden ‘dom’.
Er is maar één oplossing : terug vrije mensen worden.

Kris Biesbrieck met citaten van Dietrich Bonhoeffer (uit zijn boek : Verzet en overgave.

Dietrich Bonhoeffer : Verzet en overgave : uitgeverij Ten Have

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie