heiligenleven ; Marcos de evangelist

Heiligenleven

De heilige Marcos de evangelist

 

Marcus de evangelist.jpg

Marcos de Evangelist

 

De heilige Marcos de Eavngelist was één van de Zeventig Leerlingen die door Christus waren uitgezonden om Zijn prediking voor te bereiden, hoewel hij nog bijna een jongen was. Hij was een neef van de apostel Barnabas, de zoon van diens zuster Maria, in wier huis de christenen van Jerusalem bijeen kwamen (Hand.12,12); dicht in de buurt van Gethsemani. Daardoor hoorde hij het lawaai van de troep die Christua gevangen moest nemen, en met slechts een laken om zich heengeslagen trok hij er nieuwsgierig achteraan. Toen de soldaten hem vastgrepen en hij zich naakt losrukte, lieten dezen hem lachend lopen. Maar juist dit lachwekkende voorval bond hem voorgoed aan Christus : zo verhaalt hij ons zelf zijn vreemde wijze van roeping in zijn Evangelie.

Door Barnabas kwam hij ook in contact met de heilige Paulos, die hij vergezelde op zijn eerste missiereis. Markos vergezelde later de heilige Patros als tolk (deze noemt hem ‘zijn zoon’, 1 Petros 5,13), vooral in Italië en Rome, waar hij ook zijn Evangelie schreef vóór het jaar 67,waarschijnlijk het eerste van de vier evangeliën. Zijn volgende zending was naar Egypte, waar hij zijn zetel vestigde in Alexandrië en Oost-Egypte, maar trok ook westwaards naar het veel barbaarsere Lybië, waar hij eveneens velen won voor het geloof en in een christelijke levenswijze sterkte. In de paastijd was hij terug in Alexandrië waar toen de grote voorjaarsfeesten van Serapis werden gevierd. De opgehitste menigte welde de eer van hun afgod wreken en stortte zich op Markos. Deze werd aan de voeten zolang over het ruwe plaveisel gesleept tot hij de geest gaf, in het jaar 68. De relieken van zijn verbrande lichaam werden in de 9e eeuw overgebracht naar Venetië, waar een van de rijkste kerken ter wereld tot zijn eer werd ingericht.

De Evangelie van de heilige Markos is geschreven voor de heidenen in het grieks, met zeer oude vertalingen in het latijn. Het is het oudste geschiedenisboek over Jezus Christus en is daardoor van bijzonder belang voor de kerk en van historisch belang voor de mensheid. Hij schrijft beknopt, ongekunsteld, en met rake opmerkingsgave. Allerlei bijzonderheden in zijn Evangelie wijzen erop dat hij vooral de prediking van Petros heeft weergegeven. De liturgie van de heilige Markos, die vroeger in Alexandrië werd gevierd, dateert uit de apostolische tijd en kan heel goed op zijn aanwijzingen tot stand zijn gekomen.

Er worden verschillende gronden aangevoerd waarom de leeuw het symbool vormt van Markos. Hij was vooral de prediker van het koningschap van Christus; zijn Evangelie begint met de zending van Johannes de Doper, ‘de stem van een roepende in de wildernis’, de verblijfplaats der leeuwen; deze roep zelf, als het ‘gebrul van een leeuw’, wat ook slaat op de bedreigin aan het slot van zijn Evangelie tegen hen die niet geloven; en tenslotte omdat Markos geldt als de ‘geschiedschrijver van de Opstanding’, welkein het middeleeuwse volksgeloof door een leeuw werd voorgesteld.

uit : heiligenlevens voor elke dag. orth.klooster Den Haag

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie