Gerolf

Heiligenleven

De heilige Gerulphus (Gerolf)

 

 

Gerolf.gif

 

 

 

Siint Gerolf woonde te Merendree in Oost-Vlaanderen.

Hij is dus een jongen uit ons volk.

Moedig stierf hij de marteldood.

Hij leefde in de tijd, toen het christendom nog maar jeugdig opkwam in onze landen. Zijn ouders, begoede mensen, waren christenen.

Gerolf was dertien jaar oud, toen hij hoorde dat de bisschop van Doornik, naar Goent kwam om het heilige Vormsel toe te dienen. Voortdurend vroeg hij aan zijn ouders of hij naar Gent mocht om ook gevormd te worden. Ze lieten het niet graag toe. Maar tenslotte mocht het. Een oom van hem zou meegaan. Heel blijgezind trok hij te paard naar de st.Pietersabdij. Daar diende de bisschop hem het sacrament toe.

Toen de plechtigheid gedaan was reed hij metb zijn oom langs Drongen naar huis. In Drongen was er ook een abdij. De heilige Maagd was er patrones. Zij werd er door de nieuwe christenen heel vurig vereerd.Gerof was in zo’n innig gelukkige stemming. Hij had; zo dacht hij, de Heer en de Heilige Maagd nog niet genoeg kunnen bedanken op deze grote dag. Hij hield de toom van zijn paardje in. ‘Oom’, vroeg hij ‘laat mij nog wat gaan bidden in de kerrk van Drongen’. De peter was echter nog een half heidens man. Hij begreep het verlangen van de jongen niet. ‘Als je ’t dan toch wilt’ zei hij boos, ‘goed dan, maar haast je wat’ Buiten stond hij wrevelig, ongeduldig te wachten. Hij bleef zitten op zijn trappelend paard en werd zenuwachtig omdat Gerolf zo lang bleef bidden.

Toen Gerolf buiten kwam, stralend van geluk, werd de oom razend. Hij schoot tegen hem uit, hij sloeg hem met zijn wapen alsof Gerolf een geharnaste vijand was. De jongen viel bloedend van zijn paard. De moordenaar vluchtte weg. Het bebloede paard liep naar huis. De ouders schrokken, zij vreesden, zoals ouders doen, het ergste en trokken op zoektocht. Ze vonden Gerolf te Drongen nog in leven.

Haal een priester, vroeg hij, ik wil de sakramenten nog ontvangen.

Hij had gevraagd in de abdij te mogen begraven worden en schonk zijn erfenis, zijn paardje, aan de monniken. Dint Gerolf werd martelaar om zijn ijver voor het heilig Vormsel en zijn echte verering van Maria. Een knaap uit ons volk en van onze leeftijd is nu heilige bij de Heer

gerolf reliek.jpg

Reliek van de heilige Gerolf in de kerk van Drongen

 

 

Gerolf kapel.jpg

Kapel op de Varendries, de plaats waar Gerof werd vermoord

 

(Er is een boekje rond deze heilige uitgegeven in 1948 met als titel ‘Taferelen uit de geschiedenis van Drongen’ door Florimond Deprest)

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie