Isaak de Syrier : “Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aan­schouwd”

H. Efraïm (ca. 306-373), diaken in Syrië, kerkleraar
Hymne over de verrijzenis

 

Isaak de Syriër55.jpg

Isaak de Syrier

 

“Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aan­schouwd”

 

Jezus, onze Heer, Christus,

is aan ons verschenen uit de schoot van zijn Vader.

Hij is gekomen en heeft ons uit de duisternis getrokken

en heeft ons verlicht met zijn vreugdevol licht.

De dag is voor de mensen begonnen;

de macht van de duisternis is verjaagd.

Uit zijn licht is voor ons een licht opgegaan

dat onze verduisterde ogen heeft verlicht.

Hij heeft zijn heerlijkheid over de wereld laten opgaan

en heeft de diepste afgronden verlicht.

De dood is vernietigd, aan de duisternis is een einde gekomen.

De poorten van de hel zijn in stukjes.

Hij heeft alle schepselen verlicht,

die verduisterd waren sinds oude tijden.

Hij heeft de redding verwerkelijkt en ons het leven gegeven;

Vervolgens zal Hij komen in zijn heerlijkheid

en zal Hij de ogen van allen die op Hem hebben gewacht, verlichten.

Onze Koning komt in zijn heerlijkheid:

laten we onze lampen aansteken, laten we Hem tegemoet gaan (Mt 25,6);

verheugen we ons om Hem zoals Hij zich verheugt om ons

en ons verheugt door zijn heerlijk licht.

Mijn broeders en zusters, sta op, maak u gereed

om dank te brengen aan onze Koning en Redder

die zal komen in zijn heerlijkheid en ons zal verheugen

met zijn vreugdevol licht in het Koninkrijk. 

bron : http://www.dagelijksevangelie.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie