Caesarius van Arles : dat hij Mij volgt

H. Caesarius van Arles (470-543), monnik en bisschop Sermon 159, 1,4-6 ; CCL 104,650

“Dat hij Mij volgt”

 

Cesaire_d'Arles_icone_byzantine.jpg

Caesarius van Arles (ook Caesarius Arelatensis genaamd)

 

 

      Toen de Heer ons in het Evangelie zei: “Als iemand Mij wil volgen, moet hij zichzelf verloochenen”, dan vinden we dat Hij van ons iets moeilijks vraagt en we vinden dat Hij ons een zwaar juk oplegt. Maar als Degene, die het van ons vraagt, ons helpt om te vervullen wat Hij vraagt, dan is het niet moeilijk meer…       Waarheen moeten we Christus volgen, behalve daar waar Hij zelf was? Wij weten dat Hij verrezen is en opgestegen naar de hemel: daar moeten we Hem heen volgen. We moeten ons zeker niet laten overheersen door de wanhoop, want wij kunnen niets uit onszelf, we hebben de belofte van Christus. De hemel was ver van ons voordat ons Hoofd er naartoe was opgeheven. Als wij voortaan ledematen zijn van het lichaam van dit Hoofd (Kol 1,18), waarom zouden we dan wanhopen om de hemel te bereiken? Als het waar is dat veel zorg en lijden op deze aarde ons overspoelen, laten we dan Christus volgen, in wie het volmaakte geluk zich bevindt, evenals de opperste vrede en de eeuwige rust.       Maar de mens, die verlangt om Christus te volgen zal luisteren naar dit woord van de apostel Johannes: “Wie zegt dat hij met God verbonden is, moet zelf leven zoals Jezus geleefd heeft” (1Joh 2,6). Wil je Christus volgen? Wees nederig, zoals Hij dat was. Je wilt je bij Hem voegen in de hoge hemel? Minacht jouw nederigheid niet.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie