Byzantijnse liturgie : Troparion en kondakion van Johannes de Voorloper

Byzantijnse Liturgie Troparion en kontakion van Johannes de Voorloper

Johannes de doper444.jpg

Johannes de Doper

 

Voorloper van de Heer in het leven als in de dood

 

      De Jordaan, bang geworden door Uw komst in het vlees, o Christus, ging al bevend zijn weg; Johannes vervulde zijn geestelijke dienst en maakte zich heel klein in zijn vrees. Het engelenleger was met stomheid geslagen, toen ze U, gedoopt naar het vlees, zag in de rivier. Zij die in de duisternis zijn, werden verlicht en wij zingen U toe, Heer, U toont U en verlicht het universum.       De herinnering van de rechtvaardige moet vurig zijn, maar voor u, Johannes de Voorloper, is de getuigenis van de Heer genoeg. Eigenlijk bent u veel achtenswaardiger dan alle andere profeten, want u hebt uw waardigheid gevonden in het dopen met water, wat de andere profeten alleen verkondigd hebben. Daarom bent u, na voor de waarheid gestreden te hebben, gaan verkondigen, zelfs in het gebied van de doden, dat God in het vlees verschenen is. Dat God de zonden van de wereld wegneemt (Joh 1,29) en ons zijn grote medelijden geeft.       Het glorievolle martelaarschap van de Voorloper was een fase in het reddingswerk, aangezien hij, zelfs in het dodenverblijf, de Verlosser heeft verkondigd. Dat Herodias nu weeklaagt, zij die de misdadige moord opeiste, want het is noch de Wet van God, noch het eeuwige leven dat ze heeft bemind, maar illusies die slechts even duren.

Bron : www.dagelijksevangelie.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie