alle weten overstijgend

Alle weten overstijgend

Juan de la Cruz

(Katholieke mystieker)

 

Ik drong binnen, waar ik niet wist,

en bevond me in een niet-weten,

alle weten overstijgend.

Ik wist niet waarlangs ik inging,

maar toen ik zag dat ik daar was,

zonder dat ik wist waar ergens,

kreeg ik zicht op grote dingen;

toch weet ik niet wat ik zag;

want ik bleef in een niet-weten,

alle weten overstijgend.

Vrede en vroomheid ging ze aan,

deze zeer volkomen kennis, in de diepste

eenzaamheid zonder middel aangeworven;

en het was iets zo verborgens,

dat ik er slechts van kan staam’len,

alle weten overstijgend.

Zo zeer was ik opgetogen,

zo verdiept en zo van zinnen,

dat mijn zelfbesef ontledigd achterbleef

van alle ervaren en de geest verrijkt

werd met een

door-niet-te-verstaan begrijpen,

alle weten overstijgend.

Wie daartoe geraakt -ja waarlijk –

houdt zichzelf niet meer in handen;

wat tot dan hij heeft geweten

komt hem voor als zeer onedel;

en zo machtig groeit zijn kennis,

dat hij blijft in een niet-weten,

alle weten overstijgend.

Stijgt men hoger,

des te minder kan men er begrip van krijgen,

wat het is: die duist’re wolkzuil

die de donk’re nacht verheldert;

wie eens van dit weten weet had,

blijft dan ook in een niet-weten,

alle weten overstijgend.

En dit niet-wetende weten is

van een zo hoog vermogen,

dat de wijzen met hun denkkracht

het nooit kunnen overtreffen;

nooit bereikt hun weten dit

door-niet-te-verstaan begrijpen,

alle weten overstijgend.

Van zo hoge uitnemendheid ook is

dit allerhoogste weten,

dat er wetenschap noch geestkracht is,

die dit bewerken kan; wie zichzelf ertoe kan brengen d

oor-niet-te-verstaan te weten,

zal steeds meer hierin doordringen.

En als ’t u belieft te horen:

d’aard van deze hoge kennis is een allerhoogst besef

van het Wezen van de Godheid; ‘

t is het werk van haar erbarmen als Zij alle weten

in dit niet-weten doet overstijgen

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie