heiligenleven : de heilige Afraätes de Pers

Heiligenleven
De heilige Afraätes de Pers
 
 

afraates_1.jpg

 
De heilige Afraätes de Pers, gevierd op 29 januari, maar ook op 7 april. Over zijn verblijf in Antiochië vertelt Theodoretos, die hem goed gekend heeft, het volgende verhaal :
Afraätes was uit de woestijn naar de stad gekomen om de christenen te helpen in hun strijd tegen de door de keizer gesteunde Arianen. Op een dag, terwijl hij voor het gemeenschappelijk gebed op weg was naar de kerk aan de rivier, ontmoette hij nde keizer. Afraätes was een bekende figuur en de keizer hield hem staande en vroeg waarom hij zo’n haast had. ‘Sire, ik ben op weg om te gaan bidden voor de gehele wereld, en in het bijzonder voor het rijk’. ‘ Maar je hebt toch de gelofte van kluizenaarschap afgelegd, wat doe je in de stad ?’. ‘Prins, als ik een jong meisje was in het afgesloten verblijf, maar het huis van mijn vader zou nin brand staan, zou ik dan moeten blijven zitten tot ik verbrand was of aan het werk gaan om te blussen ?’. ‘ Dan moet je natuurlijk de  brand zien te doven !’. ‘Maar daar ben ik mee bezig, sire !, het huis van mijn vader staat in brand, het wordt verteerd door de ketterij, en ik ben uit mijn boudoir gerend om de brand te stuiten. Ik groet u !’.
Een soortgelijke dialoog wordt enige tijd later over hem gemeld. Afraätes onderhield zware askese. Hij leefde van slechts een stuk brood per dag, dat hij at in het begin van de nacht : pas in hoge ouderdom gebruikte hij daarbij nog wat groenten om het brood naar binnen te kunnen krijgen. Hij sliep op een dunne mat op de grond en droeg dag en nacht slechts éénkledingstuk, tot hetb hem als vodden van het lichaam viel. Dit hoorde de prefect van Antiochië. Deze bezocht hem en bracht een nieuwe mantel voor hem mee. De kluizenaar vroeg hem : ‘ ik heb een dierbare oude vriend die al jaren bij me is. Zoudt u willen dat ik die inruilde voor een nieuwe vriend ?’. Natuurlijk niet’. ‘Danzult u me toch wel verontschuldigen dat ik de voorkeur geef aan mijn oude mantel, al is die nog zo versleten’.
Uit Heiligenlevens voor elke dag, uitg.Orth.klooster Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie