Gregorius van Nazianze :O GIJ, ALLES VOORBIJ

GREGORIUS VAN NAZIANZE (329/30 – 390):

O GIJ, ALLES VOORBIJ

 

 

gregorius van Nazianze (2).jpg

Gregorius van Nazianze

 

 

O Gij, alles voorbij, hoe u anders noemen?

Hoe kunnen woorden u prijzen: Gij die door geen woord te zeggen zijt.

Hoe kunnen gedachten u bereiken, Gij die door geen denken te grijpen zijt.

Gij, Enige, Onuitsprekelijke, alwat gezegd wordt komt van U. Gij, Enige, Onkenbare,

al wat gekend wordt komt van U.

Al wat spreekt en al wat niet spreekt, prijst u.

Al wat denkt en al wat niet denkt, eert u. Hunkeringen overal, barensweeën overal,

alles reikhalst naar U, alles bidt tot U, terwijl al wat uw geheim doorgrondt een lied vol stilte zingt.

Bij U alleen blijft alles bewaard, op U hoopt alles,

Gij zijt het doel van alles Gij zijt één Gij zijt alles Gij zijt niemand Gij zijt geen een Gij zijt niet alles.

O Gij die alle namen draagt

Hoe zal ik U noemen?

Gij Enige Onnoembare Welke hemelgeest dringt door tot het bovenste wolkendek?

Wees mij genadig, O Gij alles voorbij. Hoe U anders bezingen? O Gij alles voorbij.

(J. Streng, Voorbij het denken. Verkenningen in de westerse mystiek, Baarn 19822, pag.62-63.)

Efrem de Syriër : Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word……

Homilie toegekend aan H. Efraïm (ca. 306-373), diaken in Syrie

 

 

Ephraim-Syrian0005.jpg

 

 

 

“Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar Mij toe halen” (Joh 12,32)

 

Vandaag verschijnt het kruis, de schepping jubelt; het kruis, de weg van de verdwaalden, hoop van de christenen, prediking van de apostelen, zekerheid van het universum, fundament van de Kerk, fontein voor hen die dorst hebben… In een grote zachtmoedigheid wordt Jezus naar het Lijden geleid: Hij wordt naar het oordeel van Pilatus geleid; op het zesde uur bespot men Hem; tot aan het negende uur verdraagt Hij de pijn van de spijkers, dan maakt zijn dood een einde aan zijn Lijden. Op het twaalfde uur wordt Hij van het kruis gehaald: men zou zeggen een leeuw die slaapt… Tijdens het oordeel zwijgt de Wijsheid en het Woord zegt niets. Zijn vijanden minachten Hem en kruisigen Hem… Zij aan wie Hij gisteren nog zijn lichaam als voedsel gaf, zagen Hem van verre sterven. Petrus de eerste onder de apostelen, vluchtte het eerst. Andreas nam ook de benen, en Johannes, die aan zijn borst lag, heeft de soldaat niet verhinderd om zijn zijde met een lans te doorsteken. De Twaalf zijn gevlucht; ze hebben geen woord tegen Hem gezegd, Hij had zijn leven voor hen gegeven. Lazarus is er niet, hij werd naar het leven teruggeroepen. De blinde heeft niet gehuild om Degene die zijn ogen heeft geopend voor het licht, en de manke, die dankzij Hem kon lopen, is niet naar Hem toegesneld. Alleen de misdadiger, die aan zijn zijde werd gekruisigd, getuigt van Hem en noemt Hem zijn koning. O goede moordenaar, kostbare bloem aan de boom van het kruis, eerste vrucht van het hout van Golgotha…! De Heer regeert: de schepping is vol vreugde. Het kruis overwint, en alle naties, stammen, talen en volkeren (Ap 7,9) komen Hem aanbidden… Het kruis geeft het licht terug aan het hele universum, ze verjaagt de duisternis en verzamelt de naties… in één enige Kerk, één geloof, één doop in de liefde. Ze staat rechtop in het centrum van de wereld, vastgezet op de Calvarieberg.

Bron : www.dagelijksevangelie.org