Archiemandriet Zenon : de tweede komst van de Heer

De tweede komst van de Heer

laatste_oordeel1.jpgLaatste oordeel

Het einde van de wereld is een veelvuldig gespreksthema met verwijzing naar de Apocalyps, zonder goed te begrijpen wat er in deze Openbaring staat…In de taal van de Kerk gebruikt men het woord ‘eschatologie’ voor alles wat te maken heeft met het einde van de wereld en de tweede komst van de Heer. Die verwachting getuigt tegenwoordig niet van een zuiver inzicht.

Naar de mening van de Kerkvaders bevinden wij ons altijd in de laatste dagen, ook al zou de wereld nog miljoenen jaren blijven bestaan, want Christus zal ons geen ander Nieuw Testament geven. De eschatologische verwachting was de dynamische dimensie van de Kerk voor de eerste christenen. De eschatologische tekenen waren altijd aanwezig in het bewustzijn van de toenmalige gemeenschap. De apostelen, zo weten wij, waren ervan overtuigd dat ze zelf de wederkomst van de Heer zouden zien. Volgens de H. Simeon de Nieuwe Theoloog, is het Laatste Oordeel al gekomen. Vanaf de verkondiging van het Evangelie, wordt het oordeel aangekondigd sat op het einde van de wereld zal voltrokken worden.

Elke dag bidt de gelovige in het gebed van de Heer, ‘het Onze Vader’ : Uw Rijk kome. Hij bidt voor het einde van de wereld en voor de komst van het Rijk van Christus en, plots, wordt hij bevreesd…Maar als wij leven volgens ons geweten, zal de ontmoeting met Christus altijd een verwachting zijn. Voor de apostelen was de Tweede Komst van de Heer belangrijker dan de eerste. Zij keken er naar uit, omdat zij leefden in hetb perspectief van de neeuwigheid en altijd klaar stonden om, met een zuiver geweten, te verschijnen voor het Laatste Oordeel.

Als wij dag aan dag zouden veranderen wat slecht is in ons leven, zouden wij ongetwijfeld Christus verwachten zoals de eerste christenen het deden. Wie de geboden van Christus onderhoudt hoeft niets te vrezen van de dag waarop de Heerlijkheid van God zich zal openbaren. De Eerste Komst van Christus was bedekt met een sluier van nederigheid. De Tweede komst zal open en klaar gebeuren in volle glorie : iedereen zal zichzelf zien zoals hij is, als hij in de tijd van nu deel heeft aan het nieuwe leven dat in de Kerk reeds aanwezig is.

Wij hebben deel aan het toekomstig leven in de mate van onze huidige deelneming aan dat leven het Koninkrijk dat komt zal op deze aarde gevestigd worden, maar vernieuwd en verheerlijkt door de Geest van God. De Apocalyps eindigt met de woorden : Kom, Heer Jezus ! De eerste christenen verwachten Hem met vreugde, niet met angst.

Archimandriet Zenon, Monnik en iconograaf

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie