Clemens van Rome : “Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad”

H. Clemens van Rome, paus van 90 tot ongeveer 100 Eerste  brief aan de Korintiërs, 49

Clemens va,n Rome 46.jpg

Clemens van Rome

“Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad”

      Dat hij die de liefde van Christus heeft, de geboden onderhoudt. Wie kan deze liefdesband met God uitleggen? (cf Kol 3,14)  Wie is in staat om de grootheid van zijn schoonheid uit te drukken ? De hoogten waar de liefde ons brengt is onuitspreekbaar. De liefde verenigt ons met God, “de liefde bedekt de veelheid aan zonden” (1P 4,8). De liefde verdraagt alles, de liefde is in alles geduldig; er is niets kleingeestigs in de liefde, niets verachtelijks; de liefde kent geen scheiding, zet niet aan tot opstand; de liefde handelt altijd in verbondenheid; in de liefde hebben de uitverkorenen van God de volmaaktheid ontvangen; in de liefde is niets onaangenaam aan God. In de liefde laat de Meester ons tot Hem komen. Door zijn liefde voor ons heeft Jezus Christus zijn bloed voor ons gegeven, naar de wil van God, zijn vlees voor ons vlees, zijn leven voor onze levens.
      Het is u bekend, geliefden, hoe groot en wonderlijk de liefde is en hoezeer haar volmaaktheid alle uitleg te boven gaat! Wie kan deze liefde bezitten dan alleen degene die door God hiervoor waardig is geacht? Laten wij Hem daarom bidden om van zijn barmhartigheid te verkrijgen dat wij mogen leven in de liefde, onberispelijk en ver van alle menselijke partijdigheid. Alle geslachten, vanaf Adam tot aan deze dag, zijn voorbijgegaan, maar zij die door Gods genade volmaakt zijn geworden in de liefde, mogen wonen in de verblijfplaats van de vromen. Dezen zullen in de openbaarheid treden op de dag dat God het koninkrijk van Christus komt bezoeken.
      Gelukkig zijn wij, geliefden, als wij Gods geboden naleven in eendracht en liefde; dan zullen omwille van de liefde onze misslagen worden vergeven.

www.dagelijks evangelie.org

rouwbericht van Patriarch Bartholomeus aan Koning Willem Alexander

 

 

Patriarchal Letter to His Majesty Willem-Alexander on the Recent Malaysia Airlines Tragedy

 

Your Majesty,

 

It is with great pain and sorrow that we have learned of the tragic crash of the Malaysian airliner in Ukraine, and the tragic loss of so many lives, citizens mostly from your country, men and women, young and old. On behalf of the Ecumenical Patriarchate, we wish to convey our deepest condolences to Your Majesty and through You, to the leaders and people of the Netherlands, most especially to the families of the victims.

 

We hope and pray that the facts and causes of this disaster will be established as quickly as possible, and we raise our hearts and hands to God in the highest, fervently praying to Him to send upon each and every afflicted soul His infinite mercy, comforting the mourners for the loss of their relatives. May God accept the repentance of humankind and not allow any similar tragedy from happening anywhere in the world.

 

At the Ecumenical Patriarchate, the eighteenth of July, 2014

Prayerfully yours,

+ BARTHOLOMEW
Archbishop of Constantinople-New Rome
and Ecumenical Patriarch