Cyrillus van Amlexandrië : zie hier mijn dienaar

H. Cyrillus van Alexandrië (380-444), bisschop en Kerkleraar Sermon 15, 2-4 ; PG 77, 1089

 

cyrillus van Alexandrie.jpg

Cyrillus van Alexandrië

 

“Zie hier mijn dienaar”

 

Het mysterie van ons heil is zo omvangrijk, zo diep, zo bewonderenswaardig dat de engelen zelf het graag willen begrijpen (1P 1,12)… Zoals Christus van nature God was, is het ware Woord van God de Vader (Joh 1,1), ook de ware natuur van de Vader en samen met Hem, en Hij straalde met zijn hoogste glorie “Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf” en werd uit Maria geboren. “en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis” (Fil 2,6-8). Hij heeft zichzelf vernederd naar onze nederigheid, terwijl Hij alles aan de mensen gaf uit zijn eigen volheid. Hij vernederde zich voor ons, niet uit dwang, maar uit vrije wil. Voor ons neemt Hij de gestalte van een slaaf aan, terwijl Hijzelf de vrijheid in persoon was. Hij werd een van ons, terwijl Hij boven de hele schepping verheven is. Hij onderwerpt zich aan de dood, terwijl Hij het is die leven geeft aan de wereld… Hij wordt net als ons onderworpen aan de Wet (Gal 4,4) terwijl Hij, evenals God, de Wet overstijgt. Hij wordt mens onder mensen, onderworpen aan de geboorte. Hij neemt een begin aan terwijl Hij vooraf gaat aan alle eeuwen: meer nog, Hij is de schepper en de oorsprong van de tijd… Hij die het vlees aangenomen heeft van Maria… is van dezelfde natuur als ons, is gemaakt uit dezelfde substantie als ons, en werd afstammeling van Abraham. Maar tegelijkertijd is Hij op het goddelijk vlak gelijk aan God de Vader.

http://www.dagelijksevangelie.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie