Johannes Chrysostomos : Gist in deeg zijn

H. Johannes Chrysostomos (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna van Constantinopel, Kerkleraar Homilie over de handelingen der apostelen, nr.20

 

Basilius en Chrysostomos.jpg

Johannes Chrysostomos en Basilios de grote Gist in het deeg zijn

      Is er iets onwaardigers dan een christen die zich geen zorgen maakt over anderen? Heb geen smoesje dat je arm bent: de weduwe die twee muntjes in het offerblok van de Tempel wierp (Mc 12,42) zal tegen je opstaan; ook Petrus, die tegen de manke zei: “Ik heb geen goud of zilver” (Hand 3,6), en Paulus, die zo arm was dat hij vaak honger had. Voer niet je sociale omstandigheden aan, want de apostelen waren ook nederig en van lage stand. Beroep je niet op je onwetendheid, want zij waren ongeletterde mannen. Zelfs als je slaaf of vluchteling was, zou je altijd nog iets kunnen doen wat van jou afhangt. Zo was Onesimus die geprezen wordt door Paulus (Kol 4,9). Heb je een slechte gezondheid? Timotheüs was dat ook. Ja, wie we ook zijn, wie dan ook kan nuttig zijn voor zijn naaste, als hij werkelijk wil doen wat hij kan.
      Zie je hoeveel bomen in het bos krachtig, mooi en rijzig zijn ? En toch, hebben we in onze tuinen het liefst fruitbomen en olijfbomen vol met vruchten. De mooie onvruchtbare bomen…, zijn de mensen die slechts aan hun eigen belang denken…
      Als het gist het deeg niet laat rijzen, dan is het geen echt gist. Als een parfum degenen die dichterbij komen niet lekker laat ruiken, moeten we het dan een parfum noemen? Zeg niet dat het onmogelijk is om een goede invloed op anderen te hebben, want je bent een echte christen, daarom is het onmogelijk dat er niets gebeurt; dat maakt deel uit van de kern van het christen zijn… Het zou even tegenstrijdig zijn om te zeggen dat een christen niet nuttig kan zijn voor zijn naaste als te ontkennen dat de zon de mogelijkheid heeft om te verlichten en te verwarmen.

 

http://www.dagelijksevangelie.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie