de heilige Johannes de Zwijger

 

 

Heiligenleven

De heilige Johannes de Zwijger (Silentarius)

johannes_1 de zwijger.jpg

 

De heilige Johannes de Zwijger werd monnik toen hij 18 jaar oud was. Ondanks zijn jonge jaren was hij vervuld van de diepe ernst van een rijpe persoonlijkheid en reeds 10 jaar later werd hij gekozen tot bisschop van Colonia (Romeins Armenië). Dit ambt vervulde hij gedurende 18 jaar, maar toen werd het verlangen naar een zuiver geestelijk leven te sterk. Hij nam afscheid van zijn diocees en ging op pelgrimstocht naar het Heilig Land. Na zij bezoek aan de heilige plaatsen kwamp hij in het klooster waar de heilige Sabbas aan het hoofd wtond. Hij voelde zich gedrongen zich onder zijn leiding te stellen en vroeg dus om toegelaten te worden als novice.

 De heilige Sabbas bemerkte weldra zijn begaafdheid en de diepte van zijn geestelijk leven en drong er bij hem op aan zich priester te laten wijden. Toen moest Johannes hem wel zeggen dat hij al bisschop was. Hij bleef wel in het klooster maar  leefde verder in zijn cel als rekluus, als ingeslotene, tot aan zijn  dood in 557 of 558.

Uit : heiligenlevens voor elke dag. <uitg. Orthodox klooster Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie