Origines : Reinig eerst de binnenkant : bereid een weg in uw hart

Origines,  (ca. 185-253), priester en theoloog Homilie over het Evangelie van Lucas, nr. 21 ; PG 13, 1855 ; SC 87

 

origines.png

Origines

 “Reinig eerst de binnenkant”: bereid een weg in uw hart

      Wij lezen deze woorden bij de profeet Jesaja: “Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God” (40,3). De Heer wil in u een weg vinden waardoor Hij in uw harten kan komen en er op kan voortgaan. Bereid Hem deze weg; herstel zijn paden… Welke weg willen we voor de Heer bereiden? Is het een materiële weg? Maar kan het Woord van God een dergelijke weg nemen? Is het niet nodig om voor de Heer een innerlijke weg te bereiden en in onze harten rechte en verbonden wegen aan te leggen? Ja, dat is de weg waarover het Woord van God binnen kan gaan, om zich in het menselijk hart, dat in staat is om Hem te ontvangen, te vestigen.
      Ja, het hart van de mens is groot! Wat een ruimte en wat een vermogen, mits het zuiver is! Wil je deze grootte en ruimte kennen? Kijk dan naar de grootte van de goddelijke kennis dat het bevat. Dat hart zegt zelf tegen Hem: “Hij is het die mij betrouwbare kennis verschaft heeft van alles wat er is. Ik kreeg inzicht in de samenstelling van de kosmos en de werking van de elementen, in het begin en het eind en het midden van de tijden, in de baan die de zon doorloopt en de wisseling van de seizoenen, in de kringloop van het jaar en de stand van de sterren, in de aard van de dieren en de driften van wilde beesten, in de kracht van geesten en het denken van de mens, in de verschillende soorten planten en de werking van hun wortels” (Wijsh. 7,17-20). Je ziet dat het hart van de mens dat veel dingen omhelst, niet klein is…
      Welnu als het niet klein is en het kan veel begrijpen, kan men de weg voor de Heer bereiden en er een rechte weg van maken waar het Woord, de Wijsheid van God op zal gaan. Bereid een weg voor de Heer door een goed geweten, effen de weg opdat het Woord van God in je loopt zonder stoten en je de kennis geeft van zijn mysteriën en zijn komst.

 

Bron :http://www.dagelijksevangelie.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie