Johannes Chrysostomos : De parabels over de schat en de parel

H. Johannes Chrysostomos (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna van Constantinopel, Kerkleraar Homilie over het evangelie van Mattheus, nr 47,2

Chrysostomos - St. Catherina klooster - Sinaï  7e eeuw.jpg

Johannres Chrysostomos – Sinaïklooster – 7e eeuw De parabels over de schat en de parel

      De twee parabels over de schat en de parel leren ons hetzelfde: dat je de voorkeur moet geven aan het Evangelie boven alle schatten van de wereld… Maar er is nog iets veel verdienstelijker: je moet er de voorkeur aangeven met plezier, met vreugde en zonder aarzelen. Laten we dat niet vergeten: alles achterlaten om God te volgen, dat is meer winnen dan verliezen. De prediking van het Evangelie is verborgen in deze wereld zoals de verborgen schat, een onschatbare schat.
      Om deze schat te bekomen.. zijn er twee voorwaarden nodig: verloochening van de goederen van deze wereld en standvastige moed. Het gaat immers om “een koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht deze parel”. Deze unieke parel is de waarheid, en de waarheid is één, de parel is niet te verdelen. Bezit je deze parel? Je kent de rijkdom: als de parel is opgesloten in de holte van je hand, kent niemand je fortuin. Zo is het ook met het Evangelie: als je het omhelst met je geloof, als het opgesloten blijft in je hart, wat een schat! Jij alleen hebt er kennis van: de ongelovigen die haar natuur en waarde niet kennen, hebben geen enkel idee van jouw onvergelijkelijke rijkdom.

Bron :http://www.dagelijksevangelie.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie