Alexander van Jerusalem

Heiligenleven

Heilige Alexander van Jerusalem

 

 

Alexander_of_Jerusalem.jpg89.jpg

Alexander van Jerusalem

 

 

De heilige Alexander, bisschop van Jerusalem, was een student van de beroemde katechetenschool in Alexandrië. Hij was een leerling van de heilige Klemens en studiegenoot van origines, met wie hij door warme vriendschap verbonden bleef. Toen hij weer teruggegaan was naar zijn geboortestad in kappadociê, werd hij daar tot bisschop gekozen. Tijdens de vervolging werd hij in 204 gtevangen genomen en hij bleef zeven jaar in de kerker, van waaruit hij zijn ciocees zoveel mogelijk bleef besturen door bemiddeling van de vertrouwde priester Klemens.

In het jaar 212 kwam hij eindelijk vrij en uit dankbaarheid en omdat God hem in een droom daartoe opriep, ging hij op pelgrimstocht naar Jerusalem. Toen hij de heilige stad naderde, hadden zowel de bisschop als verschillende leden van zijn raad een visioen dat zij de heirbaan moesten optrekken om hun toekomstige bisschop tegemoet te gaan. Zij ontmoetten Alexander, die kennelijk de voorbeschikte persoon was. Het was nog nooit voorgekomen dat een bisschop van zetel wisselde, maar nu werden alle bisschoppen van Palestina bijeengeroepen en men kwam gezamenlijk tot de conclusie dat God duidelijk had laten blijken dat op een goddelijke openbaring Alexander tot bisschop gekozen moest worden in plaats van Narcissus, die in zijn hoge ouderdom niet meer in staat was dit moeilijk diocees te besturen. In een brief van Alexander staat dat Narcissus 116 jaar oud was.

De nieuwe bisschop was nog steeds een man van studie. Hij bracht in Jerusalem een beroemde bibliotheek bijeen waarin hij de boeken en brieven van alle grote mannen uit die tijd verzamelde. De geschiedschrijver Eusebios heeft hier rijkelijk uit geput. Ook Origines schrijft over hem en roemt vooral de zachtmoedigheid waarmee hij het geloof verkondigt in zijn preken.

Toen Alexander zelf oud geworden was, werd hij tijdens de vervolging van Decius gevangen genomen en in Caesarea vastgezet totdat hij stierf in de kerker, in het jaar 250.

Uit : Heiligenlevens voor eklke dag. Orthodox klooster Den Haag