Anastasius van Antiochië : U bent niet van de wereld, maar ik heb u uit de wereld uitverkoren

 H. Anastasius van Antiochië, monnik, vervolgens patriarch van Antiochië van 549-570 en van 593-599 Over de incarnatie van het woord, 27-29 ; PG 25,143 ; SC 199

 

Anastasius van antiochie2.jpg

Anastasius van Antiochië

 “U bent niet van de wereld, maar Ik heb u uit de wereld uitverkoren”

      De dood eenmaal overwonnen door de Verlosser en aan het kruis genageld, als aan een schandpaal, zullen allen die in Christus lopen,haar vertrappen. Ze getuigen van Christus en ze spotten met de dood, vermaken zich over haar en herhalen wat daarover gespreken is: “Dood, waar is je overwinning? Hel, waar is je angel?” (1Kor 15,55, Hos 13,14) … Is het een arme vertoning van de overwinning over haar door de Verlosser, als de christenen, kinderen en meisjes, het huidige leven minachten en zich voorbereiden om te sterven in plaats van het verloochenen van hun geloof? De mens vreest natuurlijk de dood en het uiteenvallen van zijn lichaam; maar heel bijzonder is dat zij die zich hebben bekleed met het geloof op het kruis, het natuurlijke gevoel minachten en ze vrezen om Christus niet meer voor de dood…
      Als de dood die vroeger zo sterk was en daarom geducht, nu geminacht wordt na de komst van de Verlosser, na de lichamelijke dood en de verrijzenis, dan is het duidelijk dat dit komt doordat Christus op het kruis hing de dood heeft vernietigd en heeft overwonnen. Als na de nacht de zon verschijnt en de hele oppervlakte van de aarde verlicht, dan is er absoluut geen twijfel mogelijk dat de zon die overal zijn licht verspreidt dezelfde is als die de duisternis heeft verjaagd en alles heeft verlicht. Zo .. is het duidelijk dat de Verlosser in zijn lichaam dezelfde is als die de dood heeft vernietigd en die elke dag zijn overwinning op haar toont aan zijn leerlingen… Als men mannen, vrouwen en kinderen ziet rennen en zich aan de dood overgeven uit geloof in Christus, wie zou dan zo dwaas zijn, wie zou zo ongelovig zijn, wie zou zo’n blinde geest hebben om niet te begrijpen en te denken dat het Christus is over wie deze mensen getuigenis afleggen, en die aan een ieder de overwinning op de dood verschaft door hiervan de macht te vernietigen in ieder van hen die in Hem geloven en het teken van zijn kruis dragen?

 

Bron :http://www.dagelijksevangelie.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie