Ambrosius : Ik zeg je, sta op

H. Ambrosius (ca 340-397), bisschop van Milaan en Kerkleraar Commentaar op het evangelie van Lucas, 6, 60-63 ; SC 45

Ambrosius4.jpg

Heilige Ambrosius van Milaan

 “Ik zeg je, sta op”

      Voordat Hij een dood meisje liet verrijzen, geneest Jezus een vrouw die aan bloedvloeiingen leed om zo de mensen mee te nemen in het geloof. Om te onderrichten dat Hij de bloeding kan stelpen en dat Hij deze vrouw genezen heeft, begeeft Hij zich vervolgens naar het meisje.
      Om te geloven in onze eeuwige verrijzenis vieren wij op dezelfde wijze de historische verrijzenis van de Heer, die zijn Passie heeft gevolgd… “De dienaren van de Heer komen en zeggen: ‘Stoor de meester niet’”: ze geloven nog niet in de verrijzenis van Jezus, die voorspeld is in de Wet en vervuld in het Evangelie. Daarom neemt Jezus, bijeenkomst bij haar huis, slechts weinig getuigen van de aankomende verrijzenis met zich mee: niet de grote menigte heeft meteen geloofd in de verrijzenis. Als Jezus verklaart: “Het kind is niet dood, het slaapt”, “bespot” de menigte Hem, want zij die niet geloven, spotten. Dat zij, die denken dat ze dood zijn, over hun doden wenen: wanneer men in de verrijzenis gelooft, is de dood niet het einde, maar een soort rustperiode…
      Jezus geneest het meisje door haar bij de hand te nemen en Hij geeft haar te eten. Dat is een getuigenis van het leven, zodat men niet in een illusie gelooft, maar in een werkelijkheid. Gelukkig zij die door de Wijsheid bij de hand genomen wordt! Dat het God ook behaagt, dat de Wijsheid mijn handelingen vasthoudt, dat de gerechtigheid mijn hand vasthoudt, dat het Woord van God mijn hand vasthoudt, dat Hij me naar de verborgen plaats leidt waar Hij woont. Dat Hij mijn geest van de vergissing afkeert, dat Hij degene die Hij redt, terugbrengt, en dat Hij beveelt om mij te eten te geven, want het Woord van God is het brood uit de hemel (Joh 6,32). Daarom verklaart deze Wijsheid, die het goddelijke voedsel op het heilig altaar van zijn Lichaam en zijn Bloed heeft neergelegd: “Kom en eet van mijn brood en drink van deze wijn die ik bereid heb” (Spr. 9,5).

 

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie