Ireneus van lyon : wij hebben vandaag wonderbare dingen gezien

H. Ireneus van Lyon (rond 130-rond 208), bisschop, theoloog en martelaar Tegen de ketterij, III, 2, 2

“We hebben vandaag wonderbare dingen gezien”

 Irenaeus_of_lyons 45.jpg

 

 

     Het Woord van God is in de mens komen wonen; Hij heeft zich “Mensenzoon” gemaakt om de mens er aan te wennen God te ontvangen en om God er aan te wennen in de mens te wonen; zoals de Vader het wenste. Daarom werd het teken van ons heil, Emmanuel geboren uit de Maagd geschonken door de Heer zelf (Jes 7,14). Het is immers de Heer zelf die de mensen redt, omdat zij zichzelf niet kunnen redden… De profeet Jesaja heeft gezegd: “Geeft de zwakke handen weer kracht, maakt sterk de bevende knieën! Zegt tot allen die radeloos zijn: houdt moed, weest niet bang, hier is uw God. Hij brengt wraak mee, de goddelijke vergelding, Hij brengt u redding” (35,3-4). Want het is alleen de redding van God, en niet van onszelf, we zouden ons heil zelf niet kunnen bewerkstelligen.

 

 Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie