Macarius : Zich geweld aandoen om het verblijf van de Heer te worden

Homilie toegekend aan H. Macarius (? – 405), monnik in Egypte
Geestelijke homilie, nr.19


Makarios koptische icoon 56.jpg

Macarius Koptische icoon
Zich geweld aandoen om het verblijf van de Heer te worden

      Degene die de Heer wil naderen, het eeuwige leven waardig wil zijn, de woning van Christus wil worden, vervuld wil worden met de heilige Geest, om zo de vruchten van de heilige Geest te dragen… moet eerst heel  sterk in de Heer geloven en zich dan zonder terughouding aan zijn geboden overgeven… Hij moet zich geweld aan doen om nederig te zijn ten aanzien van iedere mens.., zoals de Heer het zegt: “Leer van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, dan zullen jullie werkelijk rust voor jullie zielen vinden” (Mt 11,29). Zo moet hij zich ook met alle krachten oefenen om als gewoonte barmhartig, zacht, meelevend en goed te zijn, zoals de Heer het zegt: “Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is” (Lc 6,36; Mt 5,48). En ook: “Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden” (Joh 14,15). In alles moet hij de nederigheid, het gedrag, de zachtmoedigheid en de manier van leven van de Heer in acht nemen.

      Dat hij volhardt in het gebed, dat hij zonder ophouden vraagt of de Heer wil komen en in hem wil blijven, hem herstelt en hem de kracht geeft om zich aan alle geboden te houden, en dat de Verlosser zelf de woning van zijn ziel wordt. En dan dat hij het vervult door zichzelf geweld aan te doen, zonder de neigingen van zijn natuur te volgen, dan zal hij het vrijwillig voltooien, omdat hij zich geheel gewent aan het goede, hij zal zich voortdurend de Heer herinneren en zal met grote liefde op Hem wachten. Als de Heer zo’n vastbeslotenheid ziet…, dan zal Hij medelijden met hem hebben, en zal Hem verlossen van zijn vijanden en van de zonde die in hem woont, en zal hem vullen met de heilige Geest. En zo zal hij voortaan alle geboden van de Heer onderhouden, in waarheid, zonder geweld of vermoeidheid – of liever, het zal de Heer zelf zijn die hem zal vervullen met zijn eigen voorschriften en hij zal in alle zuiverheid de vruchten van de heilige Geest voortbrengen (cf Gal 5,22).

Bron : Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie