Johannes Chrysostomos : De geboorte van de nieuwe schepping

H. Johannes Chrysostomos (ca. 345-407), bisschop van Antiochië, daarna van Constantinopel, Kerkleraar 
Doopcatechese, nr. 4, 12-15 ; SC 50 bis 

Johannes Chrysostomos - moderne icoon - maker ervan wenst anoniem te blijven.jpg

Johannes Chrysostomos
De geboorte van de nieuwe schepping (Rm 8,22)

      Paulus schreef dit woord: “Iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping” (2Kor 5,17)… Maar zeg me welke van de twee het meest verrassend is: de hemel zien of elk ander geschapen element zien vernieuwen, ofwel een mens van het kwaad naar de deugd zien gaan en verder afzien van de vergissing om zich aan de waarheid te hechten? Want dat is wat Paulus noemt “een nieuwe schepping”… Daarom zullen zij die hun geloof aan Christus hebben gegeven, de last van hun zonden afgelegd als een oud kleed. Meteen nadat ze van de vergissing zijn vrijgemaakt, worden ze door de Zon van gerechtigheid verlicht (Ml 3,20), zoals men een nieuw en schitterend kleed aantrekt, een koninklijk kleed…: “het oude is voorbij, zie het nieuwe is al gekomen” (ibid)… De genade van God stroomt plotseling binnen: ze heeft de zielen hervormd en omgekeerd, ze heeft ze omgevormd…

 

Bron :  http://www.dagelijksevangelie.org 

      Heb je gezien hoe de Meester elke dag deze nieuwe schepping maakt? Want de mens heeft vaak zijn hele leven doorgebracht met het plezier van de wereld; bovendien heeft hij schepselen aanbeden, hij dacht dat ze goden waren. Wie dan, behalve de Heer, kan de mens overhalen om zich plotseling te verheffen tot een dergelijke hoge graad van deugd, voortaan alle idolen te minachten en de Schepper van het universum te aanbidden, en in Hem te geloven, boven alle dingen van dit leven?…

       Ik nodig u dus uit –allen die vroeger gedoopt zijn evenals hen die net deze genade van de Meester hebben ontvangen- om te luisteren naar de aansporing van de apostel: “Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen” (ibid). Laten we ons verleden vergeten; laten ons leven hervormen als mensen die geroepen zijn tot het nieuwe leven. In alles wat we zeggen, in alles wat we doen, beschouwen we de waardigheid van Degene die in ons woont.

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie