De heilige Drosis, dochter van keizer Trajanus

Heiligenleven

De heilige Drosis, dochter van keizer Trajanus


 

drosis main.jpg dochter van keizer Trajanus.jpg

heilige Drosis dochter van keizer Trajanus

De heilige Drosis, een dochter van keizer trajanus, leefde in Antiochië en had vriendschap gesloten met enkele christenvrouwen die als maagden een gemeenschappelijk leven leidden. Zij voelde steeds meer sympathie voor de christenen en had medelijden met de slachtoffers van de vervolgingen. Zij kwam er zelfs toe deel te nemen aan hun nachtelijke tochten, wanneer ze naar de executieplaats trokken om de lichamen der martelaren weg te halen en te begraven. Bij zulk een gelegenheid werd zij met vijf anderen betrapt en gevangen genomen. De zaak werd aan de keizer voorgelegd. Deze liet de vijf christenvrouwen verbranden maar zijn dochter in een put werpen. Zijbekruiste zich in naam van de heilige Drie eenheid, en ontving zo de doop van het water tegelijk met de doop van het martelaarschap.

Uit : heiligenlevens voor elke dag. Uitg.Orthodox klooster. Den Haag

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie