Paus Leo de grote : De glorie van het kruis

H. Leo de Grote (? – ca. 461), paus en Kerkleraar
Sermon 51, 2-3, 5-8 ; PL 54, 310-313, SC 74 bis


Leo de grote van Rome.jpg

paus Leo de Grote
De glorie van het kruis

      De Heer onthult zijn heerlijkheid in de aanwezigheid van de gekozen getuigen: Hij verspreidt over zijn lichaam, dat overigens gelijk aan het onze is, een zo schitterend licht dat zijn gelaat straalt als de zon en zijn kleed wit als sneeuw wordt. Door deze transfiguratie had Hij als eerste doel om het schandaal van het kruis van het hart van zijn leerlingen te nemen, opdat de schaamte van het vrijwillig ondergaan van zijn dood, het geloof niet verstoord van hen die de grootheid van zijn verborgen waardigheid hadden gezien.

      Maar Hij had hoop op het doel om een heilige Kerk te stichten, zodat de leden van het lichaam van Christus begrijpen welke transformatie op een dag bij hen zou gebeuren, aangezien een ieder geroepen is om op een dag zijn heerlijkheid te delen die ze tevoren hebben zien schitteren bij hun leider…

      “Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem. Luister naar Hem die de weg naar de hemel opent en die door de smeekbeden op het kruis, u voorbereidt om stappen naar het Koninkrijk te zetten. Waarom twijfelt u er aan dat u bent vrijgekocht? Waarom vreest u genezen te worden, nu u gewond bent? Dat mijn wil geschiedde, zoals Christus het wil.  Verwerp de angst van deze wereld en bewapen u met de volharding waardoor het geloof geïnspireerd wordt. Want het past niet om bang te zijn in de Passie van de Heer, waarvoor u met zijn hulp niet meer zult vrezen in uw eigen dood…”

      In deze drie apostelen is de hele Kerk, die alles geleerd heeft wat zij met eigen ogen hebben gezien en met eigen oren gehoord (cf 1Joh 1,1). Dat dus het geloof van een ieder steviger wordt door de prediking van de heilige Kerk, en dat niemand zich schaamt voor het kruis van Christus, waardoor de wereld vrijgekocht werd.

Bron:Dagelijksevangelie www.evangelizo.org

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie