Hemelse Koning

Hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid, die overal tegenwoordig zijt, en met wie alles vervuld is. Schatkamer van alle goed, Gever van het Leven : kom en verblijf in ons; zuiver ons van alle smet, en red onze zielen, o Algoede. Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons (driemaal) Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.Amen.

 

 

 

Auteur: orthodoxeinformatiebron

Christiaan Biesbroeck Licentiaat Theologie